Du är här:

Näthat

Näthat

1996 var året då internet började användas av gemene man. Med tanke på internets ringa ålder och snabba utveckling är det kanske inte konstigt att vi fortfarande saknar normer för hur vi beter oss på nätet. Men det är sorgligt, och skapar mycket lidande för den som drabbas.

Kränkningar, hat och mobbing på nätet är vanligt. Varje år utsätts upp till 10 procent av barn och unga (siffran är beroende av vad man räknar in i begreppet nätmobbning). Den psykiska ohälsan bland barn och unga skjuter i höjden och forskning visar att detta många gånger har kopplingar till utsatthet på nätet.

Anonymitet gör det lättare att vara elak

Barn och unga skiljer inte på livet på och utanför nätet. Men det finns många viktiga skillnader. På nätet kan man exempelvis vara anonym. När man inte behöver stå till svars för sina handlingar är det lättare att vara elak mot andra. Möjligheten att kränka och mobba anonymt gör också att den som utsätts inte vet vem förövaren är, vilket skapar känslor av stress och osäkerhet.

Personer som är mobbade i verkliga livet är ofta utsatta även på nätet.  Att bli utsatt för hat eller mobbning på nätet är lika illa som att bli utsatt i verkliga livet. Ibland kan följderna till och med bli värre, eftersom det som skrivs på nätet kan nå så många, och därför få allvarliga konsekvenser. Man kan också känna sig extra utsatt när mobbarna kommer åt en överallt, i skolan, på träningen, i TV-soffan.

Teenager on her mobile phone

Nätetik sökes

Många barn och unga  går varje dag till skolan med en klump i magen på grund av mobbning och hat på nätet. Så kan vi inte ha det. Stiftelsen vill jobba för att minska hat och mobbning på nätet och bidra till ett schysstare internet. Dock är det lätt att problematisera kring just internet när man pratar om hat och mobbing på nätet. Men, problemet med nätmobbing är inte internet, det är personerna bakom skärmarna. När vi pratar nätmobbing måste vi prata om sociala relationer på nätet. En bra början är att ställa oss frågan vilket internet vi vill ha? Hur ska vi bete oss mot varandra? Vad är okej att skriva till någon annan? Nätetik helt enkelt!

Läs om vad du kan göra ifall du blir utsatt för näthat

Publicerad