BRUSSEL, BELGIUM - APRIL 11: Princess Sofia and Prince Carl Philip having a tour in the EU Parliament, with the Foundation to look at art and so on on 11 April, 2024. 

The Prince Couple - Prince Carl Philip and Princess Sofia of Sweden, together with the Prince Couple Foundation, visit Brussels and the EU Parliament. The visit lasts two days and here you will meet politicians, participate in meetings and have discussions about children's rights in the digital environment.


PHOTO by PELLE T NILSSON/Swedish Press Agency

H.K.H. Prins Carl Philip och H.K.H. Prinsessan Sofia besökte Bryssel tillsammans med Prinsparets Stiftelse

17 april 2024. H.K.H. Prins Carl Philip och H.K.H. Prinsessan Sofia besökte Bryssel tillsammans med Prinsparets Stiftelse i förra veckan. Det var ett kunskapshöjande studiebesök med syfte att diskutera barns rättigheter i en digital framtid. 

Delegationen deltog bland annat i tre rundabordssamtal för att diskutera utmaningarna med att upprätthålla barns rättigheter i en digital kontext, utifrån olika perspektiv såsom Digital Services Act, AI Act och CSAM (child sexual abuse materials).  

Deltagare i det första rundabordssamtalet:

 • Caterina Chinnici, Member of the European Parliament, Co chair of the Child Rights Intergroup 
 • Hilde Vautmans, Member of the European Parliament, Co-Chair of the Child Rights Intergroup 
 • Marc Angel, Member of the European Parliament, Vice-President of the European Parliament 

Deltagare i det andra rundabordssamtalet: 

 • Javier Zarzalejos, Member of the European Parliament, Rapporteur of the Proposal for a Regulation to prevent and combat child sexual abuse  
 • Brando Benifei, Member of the European Parliament, Rapporteur of the Artificial Intelligence Act 

Deltagare i det tredje rundabordssamtalet: 

 • Emilio Puccio, Secretary General of the Intergroup on Children’s Rights, European Parliament 
 • David Lega, Member of the European Parliament, Co-Chair of the European Parliament Intergroup on Children’s Rights 
 • Lorenzo Negri, DG HOME, European Commission 
 • Manuela Martra & Martin Harris-Hess, DG Connect, European Commission 
 • Andrea Tognoni, Head EU Affairs, 5Rights 
 • Sørine Vesth Rasmussen, Political consultant specializing in tech and violence against children, Børns Vilkår 
 • Jonah Thompson, Policy and Public Affairs Executive (EU), Internet Watch Foundation 


Under besöket deltog vi i flera möten med högt uppsatta representanter från både Europaparlamentet och Europeiska kommissionen, inklusive Roberta Metsola, Europaparlamentets talman; Ylva Johansson, EU-kommissionär för inrikes frågor; Věra Jourová, vice ordförande för EU-kommissionen för värden och öppenhet; Margaritis Schinas, Europeiska kommissionären för att främja vår europeiska livsstil; Ylva Johansson, Europeiska kommissionären för inrikes frågor samt flera framstående ledamöter av parlamentet med fokus på barns rättigheter och onlinesäkerhet. 

Vi har arbetat med frågan om barns trygghet på nätet i många år. Tidigare i år, på Safer Internet Day, arrangerade vi en internationell konferens vid namn Ctrl+Rights för att uppmana politiker och plattformsbolag att samarbeta mer, och den här resan var en del av initiativet Ctrl+Rights. Det huvudsakliga syftet med studiebesöket var att inhämta djupare kunskap om hur EU arbetar med lagstiftningen Digital Services Act, att sprida kunskap om vårt arbete med trygghet på nätet med fokus på barns rättigheter samt att fortsätta facilitera konstruktiva samtal för att skapa och upprätthålla en trygg och säker miljö på nätet för alla barn och unga.