Om Stiftelsen

Stiftelsen bildades i samband med Prinsparets bröllop i juni 2015. Stiftelsens vision är att alla barn och unga ska ha möjlighet att vara sig själva. Stiftelsens verksamhetsområden grundar sig på Prinsparets personliga engagemang. Varje dag tar vi steg närmare vår vision inom våra två verksamhetsområden.

Tryggare nätvardag

Barn och unga lever stora delar av sina liv på nätet. Det finns mycket som är bra på nätet, men det kan också innebära en förhöjd risk att bli utsatt eller att utsätta andra för sådant som är olagligt, obehagligt eller skadligt. Stiftelsen arbetar därför med stort lösningsfokus för att skapa en tryggare nätvardag.

Vi arbetar nära och tillsammans med våra målgrupper. Genom regelbundna skolbesök och samtal med elever och skolpersonal håller vi oss uppdaterade om de aktuella möjligheter och utmaningar som nätvardagen innebär. Stiftelsen driver flera projekt som bidrar till ökade förutsättningar för en tryggare nätvardag och som syftar till att informera och skapa förståelse för hur livet på nätet påverkar barn och unga. 

Läs mer om hur vi arbetar för att skapa en tryggare nätvardag här.

Dyslexi

Fem till åtta procent av den svenska befolkningen har dyslexi. Ändå är det få som vet vad det egentligen innebär. Dyslexi innebär att en tar till sig och förmedlar kunskap på ett sätt som skiljer sig från det som i samhället framstår som normativt. Många känner till de utmaningar som dyslexi kan föra med sig, men få känner till de viktiga styrkor som dyslexi kan bidra till. 

Stiftelsen vill därför nyansera bilden av dyslexi och vidga normen för hur en tar till sig och förmedlar kunskap. Vi vill att alla ska ha möjlighet att nå sin fulla potential. För att det ska vara möjligt arbetar Stiftelsen i olika projekt för att främja ett samhälle som ser olikheter som styrkor och där alla får lära och utvecklas utefter sina förutsättningar. 

Läs mer om hur vi arbetar för att skapa ökad respekt och förståelse för alla med dyslexi här.

En stark röst för alla barn och unga

Barn och unga är en del av samhället och har rätt att uttrycka sin åsikt. Genom våra projekt, event och sociala kanaler arbetar vi dagligen för att lyfta de upplevelser barn och unga delar med sig av till oss. Med ett tydligt barnperspektiv skapar vi verktyg, metoder och projekt som gör skillnad i praktiken.

Läs mer om våra initiativ här.


Stöd vårt arbete

Vill du stödja vårt arbete med att skapa en tryggare nätvardag och ökad respekt och förståelse för alla med dyslexi? Genom att stödja Stiftelsen bidrar du till arbetet för att alla barn och unga ska ha möjlighet att vara sig själva. Alla medel som kommer in till Stiftelsen går oavkortat till vår verksamhet. Stort tack för ditt stöd!

Swish

Swisha en gåva på nummer 1236718761.


Kontonummer

Sätt in din gåva på kontonummer i SEB 5428-10 037 97. Ange gärna namn och adress.


Bankgiro

Sätt in din gåva på BG 474-3134. Ange gärna namn och adress.

Utlandsbetalning

Sätt in en gåva från utlandet genom att använda:
IBAN nummer SE5150 000 000054281003797
BIC: ESSEESS
Ange gärna namn och adress.

Företagssamarbete

Vi ser positivt på samarbeten som bidrar till vårt arbete med att skapa en tryggare nätvardag och ökad respekt och förståelse för alla med dyslexi. Ett samarbete med Stiftelsen stärker ert varumärke och samt engagerar och fördjupar relationen med både medarbetare och kunder. För mer info kontakta Stiftelsen på prinsparetsstiftelse@kungligastiftelser.se

Testamente

Genom att upprätta ett testamente till förmån för Stiftelsen bidrar du till en tryggare nätvardag och ökad respekt och förståelse för alla med dyslexi. Du kan få hjälp att upprätta ett testamente hos din bank, en advokat eller hos en begravningsbyrå.


Styrelsen

Stiftelsens styrelse sammanträder löpande under året och ser till att verksamheten bedrivs i enlighet med stadgar och riktlinjer. Styrelsen beslutar bland annat om Stiftelsens strategi, projekt och samarbeten.

Ordförande

Karin Mattsson Weijber – Ordförande

Mellan år 2005 och 2015 var Karin ordförande för Riksidrottsförbundet. Nu är hon verksam inom ledarskap och ledarutveckling samt rådgivning och processledning inom näringslivet. Hon har även ett stort antal styrelseuppdrag. Sedan 2015 är Karin Ordförande för Prins Carl Philips och Prinsessan Sofias Stiftelse

Ledamot

Per Stenbeck

Per har 35 års erfarenhet av att leda och utveckla ideella organisationer i Sverige och världen. Per är grundare av FRII, det svenska branschorganet för insamlingsorganisationer. 2009 startade Per hjälporganisationen WaterAid Sverige. Per har även varit styrelseordförande i Svenska PostkodStiftelsen. Sedan 2015 är Per ledamot av styrelsen för Prins Carl Philips och Prinsessan Sofias Stiftelse.

Ledamot

Jan Lindman

Jan är chef över de kungliga hovstaternas ekonomiavdelningar och över förvaltningen av de Kungliga Stiftelserna. Han är även ansvarig för Kungafamiljens privata ekonomi. Tidigare var Jan chef för affärsutvecklingen av stiftelser på SEB. Han är även medförfattare till boken Stiftelsehandboken. Jan är vice ordförande och ledamot i Sophiahemmets styrelse. Sedan 2015 är Jan ledamot i Prins Carl Philips och Prinsessan Sofias styrelse.

Ledamot

Paulina von Euler

Paulina är VD och grundare av von Euler & Partners, grundat 2002. Bolaget är finansiell rådgivare för privatpersoner och stiftelser samt Family Office för ett antal familjer. Paulina har 30 års erfarenhet av stiftelseförvaltning från sin tid på SEB och von Euler & Partners. Paulina är idag rådgivare till ett antal stiftelser med forskning inom medicin samt har ett antal styrelseuppdrag.