Om Stiftelsen – Prins Carl Philips och Prinsessan Sofias Stiftelse

Du är här:

Om Stiftelsen

Om Stiftelsen

 

Stiftelsen bildades i samband med Prinsparets bröllop i juni 2015.  Prinsparets personliga engagemang ligger till grund för Stiftelsens verksamhetsområden som är att jobba för en schysstare och tryggare nätvardag samt att öka respekt och förståelse för personer med dyslexi.

Schysstare och tryggare nätvardag

Stiftelsen vill jobba för att skapa ett schysstare och vänligare internet som speglas av eftertanke gällande hur vi beter oss mot varandra.

Det är lätt att problematisera kring just internet när vi pratar om utsatthet på nätet. Det är viktigt att komma ihåg att nätet är en plattform där människor interagerar med varandra precis som i skolan eller på träningen etc. I grund och botten handlar hat och mobbning på nätet om sociala relationer och hur vi väljer att bete oss mot andra människor.

Mobbning och hat på nätet går hand i hand med mobbning och hat utanför nätet. Genom att jobba för ett schysstare internet hoppas vi även kunna lyfta frågan om mobbning och taskigt beteende överlag. Vi vill göra det mer attraktivt att vara snäll!

Ökad respekt och förståelse för personer med dyslexi

Dyslexi är en funktionsnedsättning som påverkar hur hjärnans nerver kommunicerar, vilket i sin tur kan påverka förutsättningarna för att läsa och skriva. Inom Stiftelsens verksamhet kommer vi lägga stor vikt på att sprida kunskap om dyslexi och om hur personer med dyslexi påverkas. Naturligtvis kommer vi även att prata om alla de lösningar som finns, och det finns många.

Det finns en tendens att placera in personer med dyslexi i ett fack. Det tycker vi är både fånigt och omodernt. Har man viljan kan man göra precis vad som helst, oavsett funktionsnedsättning. Vi kommer jobba för att utmana de normer som påstår något annat.

Tillsammans för bästa resultat

Vår ambition är att samla en mångfald av aktörer med olika erfarenheter, kunskaper och infallsvinklar. På detta vis hoppas vi kunna bidra till ökat  idéutbyte och nya samarbetsformer. Vi vill bidra till förändring på riktigt och tror att man uppnår mer tillsammans. Därför ser vi fram emot många spännande samarbeten där vi som partners lyfter och kompletterar varandra och allra främst, gör skillnad!

Infopolicy

Prins Carl Philips och Prinsessan Sofias Stiftelse har en infopolicy gällande hantering av personuppgifter som lämnas till Stiftelsen. Vi sparar aldrig känsliga uppgifter. De uppgifter som sparas är statistik på ex. kön och ålder och används endast för Stiftelsens interna arbete. Stiftelsen lämnar aldrig ut uppgifter till extern part utan uttryckligt samtycke från personen det gäller.

Här kan du läsa mer om hur dina personuppgifter behandlas.

 

 

 

 

 

 

 

Publicerad