Våra verksamhetsområden

Vi tror att starka samarbeten förändrar världen. Ju fler vi är, desto större inverkan gör vi.

Tryggare nätvardag

Vårt uppdrag är att motverka hat och mobbning. Detta gör vi genom att arbeta för en tryggare och schysstare nätvardag.

Läs mer

Dyslexi

Vi arbetar för ökad respekt och förståelse för alla med dyslexi genom att främja en värld där våra olikheter ses som styrkor!

Läs mer