Tryggare nätvardag

Det finns mycket som är fantastiskt bra med nätet, och det är just därför vi arbetar för en tryggare nätvardag. Barn och unga är särskilt utsatta för de otryggheter som kan finnas på nätet. För många blir konsekvenserna av hatet, hoten, mobbningen eller trakasserierna både allvarliga och bestående. Vi har tagit fram en rad satsningar med information och konkreta verktyg för att skapa förutsättningar för en tryggare nätvardag

Konsekvenser på individnivå

Att trakasserier, mobbing och hot innebär konsekvenser för den som utsätts är självklart. Att trakasserier, mobbning och hot kan skapa otrygghet hos den som drabbas indirekt genom att den ser andra bli utsatta är kanske inte lika självklart, men icke desto mindre sant.

Andra delar av nätvardagen som kan ha negativa konsekvenser för individen är: krav på att ständigt vara uppkopplad och stress och sömnstörningar till följd av detta, att vi jämför oss med andras (ofta retuscherade) bilder eller att vi känner oss ensamma trots att vi har hundratals följare eftersom den mänskliga interaktionen saknas.

Visst är nätet bra, också

Livet på nätet kan föra med sig stora fördelar, exempelvis för barn och unga som har svårt att hitta sammanhang i sin närmiljö. För dem kan kontakt med andra nätbaserade grupper ha positiv betydelse. Nätet och sociala medier underlättar och bidrar med mycket gott, men vi behöver lära oss att vara i nätvardagen på ett sunt sätt. Vi måste lära oss att bete oss respektfullt mot andra trots att vi kan vara anonyma. Vi måste lära oss att vi inte får hata, mobba, sprida rykten eller desinformation bara för att vi kan, och det helt enkelt för att vi ska ha en trygg nätvardag.

Vårt holistiska arbetssätt

Eftersom att näthatet finns överallt måste det också hanteras och diskuteras på olika sätt i olika sammanhang. Stiftelsen arbetar efter en holistisk metod för att skapa en tryggare nätvardag för barn och unga. Med det menas att vi driver projekt riktade till pedagoger, föräldrar och vårdnadshavare, kommuner och till viss del även allmänheten samtidigt som vi också driver projekt direkt riktade till barn och unga. Hat och mobbning på nätet är inte ett barn- och ungdomsproblem. Det är ett samhällsproblem och måste behandlas därefter.

Naturligtvis kan vi inte göra detta egen hand. Därför samarbetar vi med olika partners som har samma mål som vi. Läs mer om våra projekt och samarbetspartners här.

Det är så viktigt att vi tillsammans skapar förutsättningar för att barn och unga ska ha en trygg nätvardag. Att bli utsatt för hot och hat är aldrig något man ska behöva leva med.

H.K.H. Prinsessan Sofia

Våra projekt

Nätet och demokratin

Brukar du dela med dig av dina åsikter i sociala…

Lajka

Den kostnadsfria utbildningsplattformen Lajka har skapats av Prins Carl Philips…

#nejtillnäthat

#nejtillnäthat samlar organisationer, företag och enskilda individer som redan arbetar,…

Lajkas Föräldrasajt

I december 2020 lanserade Prinsparets Stiftelse och Tele2 en plattform…

Hink finns

I juni 2022 lanserades informationsmaterialet Hink finns – ett informationsmaterial…

En teater om ungas nätvardag, ”Om jag säger något blir det bara värre…”

Om jag säger något blir det bara värre… är en dokumentär…

#viberättar – en rapport om näthat, dess konsekvenser och lösningar

#viberättar är stiftelsens initiativ dit barn och unga anonymt kan…

#viberättar

I kölvattnet av Metoo blev det tydligt att barn och…

Samarbete med Arla

Under november 2019 och januari 2020 hittar ni ett viktigt…

Handbok för nätföräldrar

Handbok för nätföräldrar är ett initiativ från BRIS och Prins…

Jakten på Likes

Hela 70 procent av dagens barn och unga vill prata…
Fler projekt Färre projekt

Hjälp och tips

Vad ska man då tänka på när det kommer till nätvardagen? Hur kan vi faktagranska? Vad säger egentligen lagen? Och hur pratar du som förälder med barnen om nätet? Här kommer lite hjälp och tips från oss!

Lagboken

Vad är olagligt på nätet?

Att veta exakt vilka lagar som gäller på nätet är inte så lätt. En bra tumregel är dock att det som är olagligt vid sidan av nätet också är det på nätet.

Här följer exempel på vad som kan räknas som brottsligt på nätet:

  • Att skriva kränkande och nedlåtande uppgifter om någon och sprida på nätet kan vara förtal
  • Att rikta en kränkande kommentar till en person, exempelvis genom att skicka ett sms med kränkande innehåll om personens sexuella läggning, kan utgöra brottet förolämpning
  • Att skicka nakenbilder till någon som inte bett om det kan vara sexuellt ofredande
  • Att tjata på någon att skicka nakenbilder fast personen inte vill kan vara sexuellt ofredande
  • Att dela en bild på någon i duschen kan vara utgöra ett olaga integritetsintrång
  • Att bombardera en person som inte vill ha kontakt med meddelanden eller sms kan vara ofredande
  • Att skriva nedsättande kommentarer om någons hudfärg, kön eller sexuella läggning kan vara hets mot folkgrupp
Näthat

Råd till vuxna

Är du förälder till ett barn med egen telefon? Är du vuxen som jobbar med barn och unga? Är du morfar, faster eller har du bara förmånen att ha barn i din närhet?

Du hittar hjälp och tips om hur du kan prata om nätvardagen med barn och unga på vår Föräldrasajt.

Ännu fler tips hittar du i Handbok för nätföräldrar som vi har tagit fram tillsammans med BRIS.