Barns rättigheter och trygghet på nätet diskuterades när över tvåhundra experter och deltagare samlades på den internationella konferensen Ctrl + Rights  

Igår, på Safer Internet Day, samlade Prinsparets Stiftelse ett tjugotal experter från hela världen och över tvåhundra deltagare på konferensen Ctrl + Rights på Space i Stockholm. Syftet med konferensen var att tillsammans diskutera frågan om barns rättigheter och trygghet på nätet, med ett tydligt fokus på konkreta förslag och handlingar. Konferensen täckte in ett flertal teman med fokus på Digital Services Act, AI Act och Barnkonventionen. Bland de medverkande fanns Barnombudsmannen, Socialtjänstministern, EU-parlamentariker, forskare och representanter från plattformsbolag som Google, Microsoft, Youtube och TikTok. Samtalen modererades av TV-profilen och journalisten Parisa Amiri. I närvaro av H.K.H. Prins Carl Philip och H.K.H. Prinsessan Sofia. 

Sedan 2015 arbetar Prins Carl Philips och Prinsessan Sofias Stiftelse med frågan om trygghet på nätet, bland annat genom att vara en samlade kraft som skapar utrymme för diskussioner och samtal som rör barn och unga. Genom åren har flertalet projekt genomförts, däribland uppropet Nej till näthat som mobiliserade hundratals organisationer och miljontals svenskar i kampen mot näthat. Ctrl + Rights inleddes med en konferens på Safer Internet Day på Space i Stockholm. Konferensen var startskottet på ett långsiktigt initiativ med syftet att se till att barns rättigheter och trygghet på nätet prioriteras i implementeringen av befintliga och kommande lagstiftning.  

Kim Waller, Generalsekreterare på Prinsparets Stiftelse, talade om vikten av att samarbeta och att omvandla ord till handling.

– Vi har höga ambitioner med initiativet Ctrl + Rights, och därför är vi stolta och ödmjuka inför det stora engagemang vi kände från alla deltagare. Mot konferensens slut blev det tydligt att vi alla var överens om att vi behöver designa internet så att det blir en trygg och säker plats för alla, särskilt för våra barn och unga, säger Essi Alho, verksamhetschef på Prinsparets Stiftelse. 

Barnkonventionen, Digital Services Act och AI Act stod i fokus  
Konferensen täckte in ett flertal teman med fokus på Digital Services Act, AI Act och Barnkonventionen. Under dagen möttes experter inom olika områden för att diskutera vad som behövs och hur nya former av samarbeten bör se ut för att kunna arbeta ännu mer effektivt med barns rättigheter och trygghet på nätet i tillämpningen av dessa tre lagar/lagförslag.  

Parisa Amiri modererade samtalen.

Parisa Amiri modererade samtalen.

Tre key takeaways från konferensen:   
🔍 Transparens och tillit är avgörande för att lägga grunden till lyckade samarbeten 
🔍 Lagstiftning är ofta en långsam process och barn utvecklas mycket snabbare – det behöver vi förhålla oss till när vi arbetar med frågan  
🔍 Vi behöver involvera barn i arbetet med frågan, och undvika att “vuxengissa” 

Prinsessan Sofia betonade vårt ansvar gentemot nästa generation 
Konferensen inleddes med ett tal från Prinsessan Sofia som handlade om utmaningarna vi står inför idag och att frågan om barns rättigheter och trygghet på nätet är en mycket brådskande angelägenhet. Prinsessan betonade också vårt ansvar gentemot nästa generation och uttryckte optimism kring att vi tillsammans kan förändra situationen och se till att nätet blir en trygg plats för alla.  

Här finns talet att läsa i sin helhet: https://www.kungahuset.se/arkiv/tal/2024-02-06-h.k.h.-prinsessan-sofias-tal-vid-symposiet-ctrl-right 

Musik och konst förstärkte upplevelsen   
Som en del av ett samarbete med Tim Bergling Foundation framförde skådespelaren och sångaren Lucas Krüger två av Aviciis låtar live på konferensen.

Framträdandet var en hyllning till Avicii, Tim Bergling, som skapade en framgångsrik internationell karriär genom det digitala, men som också kämpade med psykisk ohälsa precis som många barn och unga gör idag.  

Konstnären Jacob Felländer bidrog med en multimediaupplevelse till konferensen. Augmented Reality, oljemålningar, projektioner och dofter representerade barnens ständiga resande mellan den fysiska världen, fantasivärlden och numera också den parallella digitala världen. 

Ctrl + Rights Council fortsätter arbetet med frågan 
Redan innan konferensen ägde rum skapades en plan för hur Stiftelsens arbete med frågan om barns rättigheter och trygghet ska fortsätta efter konferensen, som en del av initiativet Ctrl + Rights. En av aktiviteterna som har påbörjats är “Ctrl + Rights Council”, ett tvärsektoriellt samverkansorgan med syfte att facilitera dialoger och kunskapsutbyte om våra prioriterade frågor. Expertgruppen består av representanter från näringsliv, forskning, myndigheter och ideell sektor och på konferensen. Ctrl + Rights Council kommer inom kort att utökas och består just nu av representanter från Google, Tele2, Idéer för livet, Forte, 5Rights Foundation, Barnombudsmannen och forskare på RISE. 

PROGRAM  
Inledande tal  
H.K.H. Prinsessan Sofia   

Introduktion   
Parisa Amiri, moderator   
Kim Waller, Secretary General of the Prince Couple’s Foundation  

”Safety by design: a global and coherent approach to a safe digital world”  

Keynote speaker: Baroness Beeban Kidron, Founder and Chair of 5Rights  

Panel 1:   
Camilla Waltersson Grönvall, Minister for Social Services in Sweden  
Elisabeth Dahlin, Ombudsman for Children in Sweden  
David Lega, Member of the European Parliament, Co-Chair of the European Parliament Intergroup on Children’s Rights  
Sonia Livingstone,  Professor of Social Psychology, Department of Media and Communications, London School of Economics  
 

Panel 2:  
Michelle Kadir, Head of YouTube, Sweden  
Finn Lützow-Holm Myrstad, Director of Digital Policy at the Norwegian Consumer Council  
Lulu Li, Child Rights and Sustainability Advisor, UNICEF Sweden  
Ulrika Höjgård, Head of Studio at Mojang  
  

“Nordic and national implementation of the Digital Services Act”    

Keynote speaker: Prabhat Agarwal, Head of the Digital Services Unit, DG  Connect, European Commission

Panel:   
Emilio Puccio, Secretary General of the Intergroup on Children’s Rights European Parliament  
Sørine Vesth Rasmussen, Political consultant specialized in tech and violence against children, Børns Vilkår  
Leanda Barrington-Leach, Executive Director, 5Rights  
Christine Grahn, Director of Government Relations at TikTok, Northern Europe  
 
“The Future of AI: Possibilities, challenges and the AI Act”  

Keynote speaker: Brando Benifei, Member of the European Parliament, Co-rapporteur on the AI Act 
 

Panel:   
Kay Firth-Butterfield, CEO of Good Tech Advisory  
Emily Gillett, Director, European AI Governance, The Future Society  
Sandra Elvin, National Security manager, Microsoft Sweden  
Sara Övreby, Head of Public Policy at Google, Sweden  
 
Musik framfört av skådespelaren och sångaren Lucas Krüger.  
Konstinstallationer av konstnären Jacob Felländer.  

Möjliggörande samarbetspartners  
Konferensen möjliggjordes av våra fem samarbetspartners:   
Google, Skandia Idéer för livet och Tele2 (strategiska partners)   
5Rights och Forte (kompetenspartners) 

Foto: Jonas Borg