Barns trygghet på nätet i fokus när experter från hela världen samlas på Safer Internet Day 

Den 6 februari, på Safer Internet Day, samlas experter från hela världen på konferensen Ctrl + Rights för att diskutera frågan om barns rättigheter och trygghet på nätet, med ett tydligt fokus på konkreta förslag och handlingar. Programmet är uppbyggt på tre teman: Digital Services Act, AI Act och barnkonventionen. Konferensen äger rum på Space i Stockholm och är initierad av Prinsparets Stiftelse som arbetar aktivt inom programområdet Trygghet på nätet, med fokus på barn och unga. Journalisten och tv-profilen Parisa Amiri är moderator och på konferensen medverkar forskare såväl som barnrättsministern, EU-parlamentariker och representanter från plattformsbolag som Google, Microsoft, Youtube och TikTok. I närvaro av H.K.H. Prins Carl Philip och H.K.H. Prinsessan Sofia. 

Sedan 2015 arbetar Prins Carl Philip och Prinsessan Sofias Stiftelse med frågan om trygghet på nätet, bland annat genom att vara en samlade kraft som skapar utrymme för diskussioner och samtal som rör barn och unga. Genom åren har flertalet projekt genomförts, däribland uppropet Nej till näthat som mobiliserade hundratals organisationer och miljontals svenskar i kampen mot näthat. Ett annat exempel är utbildningsplattformen Lajka för lärare och elever som idag har 500 000 användare runtom i Sverige. Initiativet Ctrl + Rights inleds med en konferens på Space i Stockholm och är startskottet på ett långsiktigt arbete med frågan om barns rättigheter och trygghet på nätet. På konferensen möts experter för att diskutera konkreta handlingar och förslag på nya samarbeten för att se till att barns rättigheter och trygghet på nätet prioriteras i alla slags sammanhang. Konferensen kommer att täcka in ett flertal teman med fokus på Digital Services Act, AI Act och Barnkonventionen. 

– Det finns mycket som är bra med nätet. Men det finns också mycket som är problematiskt, inte minst för barn och unga. Med Ctrl + Rights samlar vi makthavare, beslutsfattare, forskare och de största plattformsbolagen för att lyfta frågan om barns rättigheter och trygghet på nätet med målet om att hitta nya former för samarbeten för att tillsammans säkerställa att nätet blir en trygg plats för alla. Vinstintresset får aldrig trumfa barns rättigheter och vi är övertygade om att vi alla måste vara överens om detta, säger Essi Alho, verksamhetschef på Prinsparets Stiftelse.  
 
Musik och konst förstärker upplevelsen  
Som en del av ett samarbete med Tim Bergling Foundation kommer skådespelaren och sångaren Lucas Krüger framföra två av Aviicis låtar live på konferensen. Framträdandet är en hyllning till Avicii, Tim Bergling, som skapade en framgångsrik internationell karriär genom det digitala, men som också kämpade med psykisk ohälsa precis som många barn och unga gör idag. 

Konstnären Jacob Felländer bidrar med en multimediaupplevelse till konferensen. Augmented Reality, oljemålningar, projektioner och dofter kommer att representera barnens ständiga resande mellan den fysiska världen, fantasivärlden och numera också den parallella digitala världen. 

– Just nu är våra barn ensamma i det enorma digitala parallell universum som vi vuxna gett dom tillträde till. Det är vårt ansvar att ta hand dom där också, säger Jacob Felländer.  
 
Konferensen är startskottet på ett långsiktigt arbete med frågan  
Redan nu finns det en plan för hur arbetet med frågan om barns rättigheter och trygghet ska fortsätta efter konferensen. En av aktiviteterna som påbörjats är “Ctrl + Rights Council”, ett tvärsektoriellt samverkansorgan med syfte att facilitera dialoger och kunskaputbyte om våra prioriterade frågor. Expertgruppen består av representanter från näringsliv, forskning, myndigheter och ideell sektor.

PROGRAM
Inledande tal 
H.K.H. Prinsessan Sofia  
 
Introduktion  
Parisa Amiri, moderator  
Kim Waller, Secretary General of the Prince Couple’s Foundation 

”Safety by design: a global and coherent approach to a safe digital world” 
Keynote speaker: Baroness Beeban Kidron, Founder and Chair of 5Rights 
 
Panel 1:  
Camilla Waltersson Grönvall, Minister for Social Services in Sweden 
Elisabeth Dahlin, Ombudsman for Children in Sweden 
David Lega, Member of the European Parliament, Co-Chair of the European Parliament Intergroup on Children’s Rights 
Sonia Livingstone,  Professor of Social Psychology, Department of Media and Communications, London School of Economics 
 
Panel 2: 
Michelle Kadir, Head of YouTube, Sweden 
Finn Lützow-Holm Myrstad, Director of Digital Policy at the Norwegian Consumer Council 
Lulu Li, Child Rights and Sustainability Advisor, UNICEF Sweden 
Ulrika Höjgård, Head of Studio at Mojang 
 
“Nordic and national implementation of the Digital Services Act” 
Keynote speaker: Prabhat Agarwal, Head of the Digital Services Unit, DG  Connect, European Commission 
 
Panel:  
Emilio Puccio, Secretary General of the Intergroup on Children’s Rights European Parliament 
Sørine Vesth Rasmussen, Political consultant specialized in tech and violence against children, Børns Vilkår 
Leanda Barrington-Leach, Executive Director, 5Rights 
Christine Grahn, Director of Government Relations at TikTok, Northern Europe 
 
“The Future of AI: Possibilities, challenges and the AI Act” 
Keynote speaker: Brando Benifei,  Member of the European Parliament, Special rapporteur on the AI Act 
 
Panel:  
Kay Firth-Butterfield, CEO of Good Tech Advisory 
Emily Gillett, Director, European AI Governance, The Future Society 
Sandra Elvin, National Security mangager, Microsoft Sweden 
Sara Övreby, Head of Public Policy at Google, Sweden 
 
Musik framfört av skådespelaren och sångaren Lucas Krüger. 
Konstinstallationer av konstnären Jacob Felländer. 

Möjliggörande samarbetspartners 
Konferensen möjliggörs av fem samarbetspartners:  
Google, Skandia Idéer för livet och Tele2 (strategiska partners)  
5Rights och Forte (kompetenspartners)