Dyslexi – Prins Carl Philips och Prinsessan Sofias Stiftelse

Du är här:

Dyslexi

Dyslexi

Dyslexi innebär att vissa funktioner i hjärnan beter sig annorlunda, vilket ger specifika läs-och skrivsvårigheter. En person med dyslexi kan till exempel ha svårt med stavning eller att skilja på olika bokstäver och olika ord. Ofta är det även knepigt att ta till sig innehållet i en text.

Förr trodde man att dyslexi hade en direkt koppling till intelligens. I dag vet man som tur är bättre, men det tål att upprepas:

Dyslexi har absolut ingenting med intelligens att göra! En person kan alltså vara supersmart och ha svårt med att läsa och skriva.

Dagens högteknologiska samhälle kräver många gånger att vi kan ta till oss och kommunicera med text. För personer med dyslexi kan detta vara krångligt. Samtidigt kommer det allt fler tekniska hjälpmedel som eliminerar många hinder, Siri och spellcheck är bara några av dem.

Ju tidigare åtgärder desto bättre effekt

Redan i förskolan kan man identifiera dyslexi hos barn. En tidig upptäckt i kombination med förebyggande träning gör att många aldrig utvecklar läs- och skrivsvårigheter. Åtgärder som sätts in under 1:a och 2:a skolåret leder till att upp till 80 % av eleverna uppnår en helt vanlig läsförmåga. Dessa siffror sjunker sedan snabbt. Under 5:e skolåret är siffran endast cirka 15 %. Detta är en viktig anledning till att vi vill lyfta frågan om dyslexi. Om fler har kunskap om dyslexi blir det lättare att uppmärksamma personer med läs-och skriv svårigheter. Och då kan fler kan få hjälp tidigt.

En sak till…

Visste du att personer med dyslexi ofta är väldigt kluriga, konstnärliga och kreativa? Därför är det inte så konstigt att det finns en hög representation av dyslektiker bland entreprenörer och egenföretagare. Detta vill vi också prata om. Det finns så många olika vägar att gå för att nå sina drömmar. Att placeras i ett fack på grund av dyslexi eller annat funktionshinder är både onödigt och omodernt. I vårt arbete kommer vi lyfta många framgångsrika förebilder som tack vare sin funktionsnedsättning nått sina mål och mycket därtill.

Kids reading a book

Läs om Stiftelsens expertråd kring dyslexi

Publicerad