Älskade dyslexi – en samtalsserie

Tillsammans med Storytel har Prinsparets Stiftelse lanserat samtalsserien Älskade Dyslexi. Samtalsserien är en förlängning av ljudboken med samma namn. Syftet med samtalsserien är att sprida kunskap och nyansera bilden av dyslexi, samt skapa ökad förståelse och respekt för alla med dyslexi. I samtalsserien djupdyker skådespelaren och programledaren Eva Röse i ämnet dyslexi. Tillsammans med kända gäster och experter reder hon bland annat ut känslor, tankar och funderingar kring skolgång, självbild och föräldraskap.

Du kan lyssna på samtalsserien på Storytel eller genom att klicka på avsnitten nedanför:

Alla avsnitt och gäster i samtalsserien “Älskade dyslexi”

Avsnitt 1: ”Att få ta vara på sin potential är en mänsklig rättighet” med Kim Waller, generalsekreterare på Prinsparets Stiftelse och Daniel Brämhagen, partner på EY.

Avsnitt 2: ”Våga ligga på” med Vivi Wallin “Mammasanningar”, influencer och mamma till en dyslektiker, och Agneta Stalder från Föräldraföreningen för dyslektiska barn.

Avsnitt 3: ”Lärande och utbildning är inte samma sak” med Filip Poon, kock, youtuber och dyslektiker, och Minea Frykman, grundare och styrelseordförande på Lilla Djurgårdsakademien.

Avsnitt 4: “Stressen blockerar allt” med Kristin Kaspersen, programledare och dyslektiker och Erik Fernholm, entreprenör och föreläsare.

Avsnitt 5: “Skolan går inte i repris” med Iman Ehsani, lärare på Enbacksskolan i Tensta, dyslektiker och årets lärare 2019, och Anna Kaya, lärare i svenska som andraspråk i förberedelseklass på Sofielundsskolan i Sollentuna.

Avsnitt 6: ”Viktigt med tidig upptäckt” med Sascha Zacharias, skådespelare och dyslektiker, och Elisabeth Marx, speciallärare till barn med läs- och skrivsvårigheter i grundskolan.

Avsnitt 7: “Gör inte ditt bästa, gör det du är bra på” med Staffan Nordstrand, författare och dyslektiker, och Marika Habbe, logoped och specialist inom språk-, läs- och skrivsvårigheter i skolåldern.

Avsnitt 8: “Vi har inte en likvärdig skola idag” med Julia Dufvenius Wollter, skådespelare, dyslektiker och mamma till dyslektiker, Anders Boman, enhetschef för nationella prov på Skolverket och Ulrika Lundqvist enhetschef för processtöd och elevhälsa på Skolverket.

Avsnitt 9: “Livet är ju ett tillsammans-projekt” med Christer Olsson, entreprenör och föreläsare och Simon Kyaga, överläkare i psykiatri.