Rundabordssamtal ihop med Salvesen Mindroom Centre på temat: Neurodiversitet i arbetslivet – från varför till hur

Prinsparets Stiftelse arrangerade tidigare i veckan tillsammans med Salvesen Mindroom Centre ett rundabordssamtal på temat “neurodiversitet i arbetslivet – från varför till hur”. Nyckelaktörer från stora internationellt kända företag som Tre, Nordea, EY, Spotify, Microsoft och Baillie Gifford samt forskare och representanter från svenska och skotska regeringen deltog i samtalet. Syftet med med samtalet var att driva på hur vi kan skapa en mer inkluderande arbetsplats där alla människor har möjligheten att nå sin fulla potential, utifrån sina individuella förutsättningar.  

Fredag 24 november. Tidigare i år arbetade vi fram en rapport om neurodiversitet tillsammans med EY. En siffra som verkligen utmärker sig är att 88 procent av respondenterna i vår undersökning svarade att de har valt att inte berätta om sin diagnos för sin arbetsgivare. Det är en siffra som vi behöver ändra på!

Rundabordssamtalet samlade viktiga intressenter från både privat och offentlig sektor för att belysa hur stora globala företag idag arbetar med frågan om neurodiversitet på arbetsplatsen, och för att diskutera vilka förbättringar som kan göras och bör prioriteras framåt. 

– Om vi kan skapa en mer inkluderande arbetsmiljö där våra olikheter inte bara accepteras utan också värderas, kommer vi att frigöra en enorm potential som kan användas för att lösa de stora utmaningar vi står inför i samhället idag. Därför ville vi bjuda in till ett samtal om hur vi kan göra detta tillsammans och i ett nästa steg inspirera företag runtom i världen att göra samma sak, säger Kim Waller, generalsekreterare på Prinsparets Stiftelse. 

Ett större fokus låg på hur företag i näringslivet kan arbeta med frågan, men samtalet innehöll även mycket intressanta inslag om avsaknaden av åtgärder inom och mellan nationer, där beslutsfattare från Sverige och Skottland bidrog med värdefulla perspektiv.  

Rundabordssamtalet utgick ifrån tre teman:  

  • Nuläget – vilka är möjligheterna och utmaningarna med att inkludera neurodivergenta invidider på arbetsplatsen? 
  • Best practise – alla deltagare delade med sig av sin “best practise” och olika erfarenheter. 
  • Nästa steg – “från varför till hur!” Hur gör vi för att tillsammans skapa mer inkluderande arbetsplatser och i slutändan ett mer inkluderande samhälle – där ingen lämnas utanför. 

Tre “key take aways” från rundabordssamtalet:  

  • Anpassningar som gynnar många. Arbetsgivare bör agera proaktivt och inte vänta med att göra anpassningar tills någon ber om det. En kultur och arbetssätt som i grunden är inkluderande kommer att gynna väldigt många på en arbetsplats.  
  • Psykologisk trygghet är enormt viktigt. För att kunna skapa en kultur och ett arbetssätt som är inkluderande på riktigt behöver människor känna psykologisk trygghet, annars kommer människor inte att våga uttrycka sina känslor och behov.  
  • Inkludering som en del av KPI:er. För att verkligen bli en prioriterad fråga behöver inkludering vara en del av företagets KPI:er som ska mätas, utvärderas och följas upp.  

I ett nästa steg kommer flera slutsatser och “key take aways” från rundabordssamtalet sammanfattas, paketeras och spridas för att inspirera företag och organisationer runtom i världen till att arbeta mer aktivt med frågan.  

Stort tack till alla som deltog!  

Deltagare i rundabordssamtalet:  
H.K.H. Prins Carl Philip 
H.K.H. Prinsessan Sofia  
Adam Reuterskjöld , Rikdagsledamot (Moderaterna)  
Alan Thornburrow, CEO, Mindroom 
Christina Gadeberg, Chief People Officer and Head of Group People, Nordea 
Daniel Brämhagen, Partner, EY 
Dina Gabriel, Global Head of Diversity, Equity, Inclusion, and Belonging, Spotify 
Dinah Aitken, Head of Outreach, Mindroom 
Emma Smith, Inclusion & Wellbeing Manager, Burness Paull 
Essi Alho, verksamhetschef, Prinsparets Stiftelse 
Fi Milligan Rennie, Head of Education, Screen Scotland 
Gillian Christie, Assistant Editor, Baillie Gifford 
Haval Van Drumpt, Chief Executive Officer, Tre Sweden 
Johan Wiklund, PhD | Professor, The Al Berg Chair of Entrepreneurship, Editor, Entrepreneurship Theory & Practice
Katrine Feldinger, Director, Scottish Government’s office in the Nordics 
Kim Waller, generalsekreterare, Prinsparets Stiftelse   
Lisa Eriksson, Head of Internal communication, Tre Sweden 
Rhona McHugh, Head of Employee Experience, Baillie Gifford 
Riccardo Masiero PhD Student, House of Innovation, Stockholm School of Economics  
Sophie Dow, Founder, Mindroom 
Steve Sugg, Human Resources Director, Microsoft