Värdet av att få vara sig själv

Den 28 mars stod Prinsparets Stiftelse värd för ett seminarium om värdet av ökad inkludering av neurodivergenta i skola och arbetsliv. Under seminariet samlades aktörer från bl.a. näringslivet, utbildningssektorn, forskningen och politiken för allas rätt att vara sig själva. Under seminariet presenterades även rapporten Värdet av att få vara sig själv, som EY Sverige har tagit fram tillsammans med Prinsparets Stiftelse och som lanserades samma dag.

Seminariet anordnades på Jernkontoret i Stockholm. Medverkade gjorde bland andra H.K.H. Prins Carl Philip, riksdagens talman Andreas Norlén, skolminister Lotta Edholm och utbildningsutskottets ordförande Fredrik Malm.

H.K.H. Prins Carl Philip inledde seminariet med ett anförande om värdet av att få vara sig själv. “Vi vet att det finns en stor potential i att låta våra olikheter vara våra styrkor, och att det ska vara den självklara normen. Alla mår bra av att få förutsättningar att vara precis som man är.”

Prinsparets Stiftelse generalsekreterare Kim Waller berättade mer om seminariets syfte. “Idag är vår ambition att agera samlande kraft och skapa en miljö där vi tillsammans kan dela med oss av kunskap, inspirera och låta oss inspireras, och viktigast av allt: verka för att lyfta konkreta lösningar om hur vi framåt realiserar en mer inkluderande värld. I detta rum sitter representanter från skola, forskning, idéburen sektor, näringsliv, politik och förstås, unga. Alla med sitt unika perspektiv och sin unika roll. För det är tillsammans vi kan skapa förutsättningar för en värld där våra olikheter ges utrymme att vara den självklara normen, vara vår gemensamma styrka och vår resiliens som samhälle.”

Under seminariet fick gästerna bl.a. lyssna till en presentation av rapporten Värdet av att vara sig själv: Potentialen i en mer inkluderande skola och arbetsplats, som EY Sverige har tagit fram tillsammans med Prinsparets Stiftelse. Rapporten, som presenterades av Daniel Brämhagen, partner på EY, visar på de uppenbara vinster som finns i att skapa ett samhälle där människor får utrymme att vara sig själva och där olikheter och unika förmågor värdesätts.

Microsofts Daniel Akenine bidrog med en framtidsspaning, bland annat om AI. Prinsparets Stiftelse har nyligen inlett ett samarbete med Microsoft, och som del av det lanserat filmen Sams dyslexi.

Seminariet, som modererades av Silvia Kakembo från Arena Opinion, fortsatte därefter med två panelsamtal.

I den första panelen, som diskuterade inkludering i skolans värld, medverkade skolminister Lotta Edholm, Sveriges lärares ordförande Johanna Jaara Åstrand, Elevernas riksförbunds ordförande Maja Sjögren, Johan Abrahamsson, verksamhetschef för utbildningskontoret i Södertälje kommun och Sven Bölte, professor i barn- och ungdomspsykiatriskt vetenskap vid Karolinska Institutet.

I den andra panelen, som fokuserade på arbetslivet och inkludering av neurodivergenta, medverkade Katarina Berg, CHRO på Spotify, Helene Kindstedt, kanslichef på Dyslexiförbundet, Samuel Zargani, ingenjörsstudent i molekylär bioteknik och bioinformatik vid Uppsala universitet, Jennica Andersson, chef för offentlig sektor på Microsoft och Tatja Hirvikoski, psykolog och docent i klinisk psykologi vid Karolinska Institutet.

Seminariet avrundades av riksdagens talman Andreas Norlén, som påtalade värdet av inkludering i ett demokratiskt samhälle.

Seminariet sänds i efterhand på SVT Forum, fredag den 31 mars.

Foto: Felica Margineanu