H.K.H. Prins Carl Philip/HRH Prince Carl Philip

H.K.H. Prins Carl Philip inviger det nya Barnområdet på Bokmässan

Prins Carl Philip inviger det nya Barnområdet på Bokmässan torsdag 28 september. Prinsen har ett stort engagemang i frågor som rör att läsa och skriva, bland annat genom Prinsparets Stiftelses arbete med att öka respekt och förståelse för personer med dyslexi.


Mellan 28 september och 1 oktober genomförs den 39:e Bokmässan i ordningen. Bokmässan är Nordens största kulturevenemang och i år görs en extra satsning med fokus på barn. Satsningen innefattar ett nytt Barnområde med en egen plats för barnen med fokus på läsglädje. Lästältet är en stor och lugn plats på mässgolvet inrett för läsning och lärande, med ett program som ska inspirera barn och föräldrar att utforska läsande och skapande.

– Att arbeta läsfrämjande är en del av Bokmässans DNA och vi vill att litteratur och böcker ska vara tillgängligt för varenda unge. Alla barn ska få det stöd och den inspiration de behöver för att genom litteraturen upptäcka nya världar och bejaka sig själva. Barnområdet är en oas på Bokmässan där kraften kring just detta samlas. Att Prins Carl Philip inviger barnområdet och tar sig tid till att möta barn och unga i Lästältet är förstås en ära och visar på ett stort och fint engagemang för barns läsning, säger Frida Edman, ansvarig för Bokmässan i Göteborg.

Prinsparets Stiftelse arbetar med visionen om att alla barn och unga ska ha möjlighet att vara sig själv, genom två fokusområden: trygghet på nätet och läs-och skrivglädje med fokus på dyslexi.

– Det är minst en elev per skolklass som har dyslexi och ändå är det få som vet vad det egentligen innebär. Prinsparets Stiftelse arbetar med att bredda normen och arbeta för att nyansera bilden av dyslexi där både utmaningar och styrkor lyfts fram. Oavsett om vi läser med ögonen, öronen eller med fingrarna, öppnar läsningen dörren till nya perspektiv. Vi vill dessutom skapa ökad trygghet i att kunna vara sig själv när man närmar sig läsandet, säger Kim Waller, Generalsekreterare på Prinsparets Stiftelse.

Prinsparets Stiftelse medverkar på Bokmässan torsdag 28 och fredag 29 september med det läsfrämjande initiativet och metodspelet Det stora äventyret, och kommer att finnas på plats i Lästältet. Stiftelsen bjuder bland annat in skolklasser och lärare till aktiviteter med målet om att öka läsglädje bland barn och unga.

Läs mer om Prinsparets Stiftelses aktiviteter på Bokmässan här Med läsglädje som mål – Prinsparets Stiftelse tar Det stora äventyret till det nya Barnområdet på Bokmässan i höst | Prins Carl Philips och Prinsessan Sofias Stiftelse