Från vänster: Kim Waller, Generalsekreterare för Prinsparets Stiftelse, och Frida Edman, Bokmässegeneral för Bokmässan

Med läsglädje som mål – Prinsparets Stiftelse tar Det stora äventyret till det nya Barnområdet på Bokmässan i höst

Prinsparets Stiftelse medverkar på Bokmässan i Göteborg för första gången: under mässans första två dagar, 28-29 september, kommer Prinsparets Stiftelse och metodspelet Det stora äventyret finnas på plats i Lästältet på Bokmässans barnområde. Stiftelsen bjuder in skolklasser och lärare till läsfrämjande aktiviteter, med målet om att öka läsglädjen bland barn och unga.

Det stora äventyret är ett metodspel som på ett lekfullt sätt vill bidra till ökad läslust. Spelet har skapats specifikt för barn med dyslexi, en av stiftelsens hjärtefrågor, men riktar sig till alla barn i förskoleklass och lågstadieålder. Spelet är utvecklat tillsammans med barn som har varit med från idé till framtagande av innehåll. 

Upplevelsen i Lästältet är en del av Bokmässans satsning på Barnområdet i år: en egen plats för barnen inriktad på läsglädje. Barnområdet omfattar bland annat två nya scener med specialkurerade program, en särskild barningång, och aktiviteter – bland annat i Lästältet, en lugn plats på mässgolvet, där barn och viktiga vuxna kan försjunka i en bok, lyssna till högläsning och ta del av andra intressanta programpunkter.

– I en tid där rapport efter rapport pekar på att vi läser allt mindre för våra barn, läsförståelsen går ner, samverkan mellan skolbibliotek och skola efterfrågas och där vi faktiskt kan ifrågasätta om vi kan tala om en bokslukarålder när så få som var femte barn i åldern 9-12 år läser* blir Bokmässan som kan betraktas som en stor läsfrämjande insats allt viktigare. Som Bokmässa kan vi rikta strålkastarljuset mot viktiga frågor, så som vikten av läsning. Därför är vi glada att välkomna Prinsparets stiftelse och Det stora äventyret till Barnområdet på Bokmässan. All kraft behövs för att stärka barn och ungas läsning, tillsammans kan vi göra skillnad, säger Frida Edman, Bokmässegeneral.  

Prinsparets Stiftelse drivs med stor nyfikenhet och personligt engagemang, ett engagemang som också kommer speglas i närvaron på Bokmässan, med målet att på ett lekfullt sätt bidra till ökad läslust hos unga och skapa ökad trygghet i att kunna vara sig själv när man närmar sig läsandet.

– Oavsett om vi läser med ögonen, öronen eller med fingrarna, öppnar läsningen dörren till nya perspektiv och information som formar och omformar oss. Med metodspelet Det stora äventyret vill Stiftelsen sprida läsglädje till alla barn och unga, och dessutom sprida kunskap om och nyansera bilden av dyslexi. För oss är det viktigt att tillsammans jobba för ett samhälle där våra olikheter ses som styrkor och där alla har förutsättningar att nå sin fulla potential. Därför ser vi fram emot att vara en del av Bokmässan i Göteborg som samlar Sveriges litterära värld och dess läsare, små och stora, och Sveriges förskollärare- lärare och bibliotekarier, säger Kim Waller, Generalsekreterare för Prinsparets stiftelse. 

*Källor: Förläggareföreningen (Vi läser allt mindre för våra barn i hemmet), Statens medieråd (Endast var femte barn i åldern 9-12 läser dagligen), PIRLS 2021 (Vi går mot rekordlåga nivåer av läsförståelse i ÅK 4), Skolinspektionen (Samverkan med skolbiblioteken behöver stärkas).

Om Bokmässan
Bokmässan i Göteborg är Nordens största kulturevenemang och pågår under 28 september – 1 oktober 2023 på Svenska Mässan. Vår vision är att skapa ilningar i själen genom att skapa den mest tankeväckande upplevelsen under året. Genom att främja läsning, bildning och litteraturens roll i samhället gör vi världen bättre. Årets teman är Judisk kultur, med kulturinstitutionen Judisk kultur i Sverige som hedersgäst, Staden samt Ljud. Bokmässan Play är idag en integrerad del av Bokmässan och erbjuder litterär streaming året runt. Läs mer om Bokmässan på www.bokmassan.se 

Om Prinsparets Stiftelse
Prins Carl Philips och Prinsessan Sofias Stiftelse bildades i samband med Prinsparets bröllop i juni 2015. Stiftelsens vision är att alla barn och unga ska ha möjlighet att vara sig själva. Stiftelsens uppdrag är att främja en tryggare nätvardag för barn och unga samt ökad respekt och förståelse för alla med dyslexi.

För mer information, kontakta:
Maria Rogstad Norberg, kommunikationschef, 0722-11 93 39, mn@bokmassan.se

För mer information, kontakta:
Rosalin Örnefalk, Kommunikationsansvarig, rosalin.ornefalk@kungligastiftelser.se