Viktiga, men något förutsägbara samtal i Almedalen

Förra veckans dagar i Almedalen var roliga, givande och hoppfulla – och något förutsägbara. Almedalen är en fantastisk arena för sektorer och organisationer att komma samman, lyfta viktiga frågor och hitta synergier, men genomsyras också av en frustration då liknande samtal och frågor återkommer år efter år. Precis som många andra inser vi att tills en förändring sker behöver vi fortsätta prata om inkludering, trygghet och allas lika värde, men hur kan vi tänka annorlunda och på riktigt översätta alla dessa samtal och diskussioner i handling?

Almedalen är en oerhört viktig arena för samhällsförändring och vi är glada att återigen få delta i viktiga samtal utifrån våra frågor – stärkta rättigheter för barn med dyslexi samt trygghet på nätet.

När det kommer till  trygghet på nätet och den digitala sfärens konsekvenser och möjligheter för våra barn, så deltog vi i flertalet diskussioner under dagarna:

Vi inledde med ett samtal arrangerat av Spelalmedalen, Dataspelsbranschen, Sverok, Uppsala universitet samt RISE där vi diskuterade hur spel kan användas för positiv förändring. Vår verksamhetschef Essi Alho fick möjlighet att berätta om vårt spel Dexi Ville – the Wordcraft Adventure, som är tänkt att vara ett sådant spel, men också lyfta svårigheter vi stött på i utvecklandet av spelet då kunskap om vad som faktiskt bidrar till en meningsfull fritid i den digitala sfären saknas.

Liknande tema hade seminariet om hur AI kan användas för att få fler elever att lyckas i skolan som arrangerades av Microsoft Sverige och gick av stapeln under onsdagen. Vår generalsekreterare Kim Waller fick möjligheten att lyfta vikten av en anpassad skolgång – inte minst för vår målgrupp, barn med dyslexi, där spelbaserat lärande och AI är viktiga, kompletterande verktyg som inte får försvinna i en icke-nyanserad debatt mellan skärm och pärm.

På onsdagen medverkade Essi i FUZED seminarium “Grooming, mobbing och politisk påverkan – barns vardag på nätet” där det bland annat diskuterades vad vi som vårdnadshavare, företag och samhället i stort kan göra för att förbättra skyddet för barn och unga online. Essi lyfte särskilt behovet av en samordnande roll för att säkerställa barnrättsperspektivet online.

Vi medverkade även i Spotify och UNICEF:s samtal med ungas röster i fokus där vi diskuterade ungas psykiska hälsa i den digitala framtiden. Essi deltog och bidrog med ett viktigt barnrättsperspektiv samt konkreta förslag på förändring där tillgång till data från plattformar för att kunna forska var ett. Kim deltog i ett samtal om hur vi kan skydda barn på nätet och inte från nätet arrangerat av Skandias stiftelse Idéer för livet. I samtalet diskuterades det om hur vi på bästa sätt kan samordna olika myndigheter så att vi säkerställer att barns rättigheter inte faller mellan stolarna samt hur vi kan samverka mellan sektorer och myndigheter för att uppfylla vårt åtagande enligt Barnkonventionen.

Under veckan arrangerade vi även ett rundabordssamtal för att diskutera barnrättsfrågor i en digital kontext tillsammans med ungdomsrepresentanter och ungdomsorganisationer som en uppföljning på det samtal vi arrangerade förra året. Deltog i samtalet gjorde bland annat Sveriges Elevkårer, Sveriges studentkårer, Rädda barnen, Saco studentråd, Moderat Skolungdom och Centerstudenter. Samtalet hölls tillsammans med och i Googles trädgård i Almedalen. Tydligt under samtalet var att många unga idag fortsatt saknar tillit till vuxenvärlden och myndigheter då de upplever att de berättar om sin vardag, utmaningar och sina behov, men inte blir lyssnade på. Denna tillit är ännu viktigare i en digital kontext och vi behöver skapa utrymme och ta ansvar för att bygga den.

Vårt andra ben, stärkta rättigheter för barn med dyslexi, var även det någonting vi fick diskutera under dagarna, inte minst under ett seminarium som Kim modererade och som arrangerades av EY. Seminariet baserades på vår gemensamma rapport “Värdet av att få vara sig själv” med fokus på inkludering av neurodivergenta i arbetslivet. Samtalet kretsade kring hur bristande kunskap och stöd leder till att personer med neurodivergenta diagnoser hamnar i en utsatt situation på arbetsmarknaden och vilka möjligheter som skapas om alla människor får förutsättningar att verka utifrån sina unika perspektiv.

Förutom deltagande i paneler hann vi med flertalet möten under dagarna i Visby. Vi träffade Sveriges konsumenter och diskuterade vikten av att vi från många olika perspektiv arbetar för att stärka barns rättigheter online. Vi hade även möjlighet till ett samtal med Ann-Charlotte Gavelin Rydman på Sveriges Skolledare, samt delta i podden #bättredelat med AI teologen Louise Callenberg tillsammans med Microsoft Sveriges Jennica Andersson.

Tack Gotland för dessa dagar. Vi kommer fortsätta lyfta våra frågor för att stärka barns rättigheter och vi ser fram emot att ta vidare samtalen från Almedalen och arbeta för att omvandla alla  ord till reell förändring.