Tack Almedalsveckan 2023! 

Intensiva dagar fyllda med intressanta samtal, både på och utanför scenerna. Prinsparets Stiftelse medverkade i flera panelsamtal, rundabordssamtal och seminarier med bland annat vår partner Google. Utöver det hade vi många spontana möten för att utbyta tankar och idéer.  

Essi Alho, Verksamhetsansvarig på Prinsparets Stiftelse, i Sveroks panelsamtal

Vad tar vi med oss – ge unga en tydligare röst i diskussioner och beslutsfattande  
Ämnen som trygghet på nätet, desinformation, mångfald och inkludering i arbetslivet och toxiskt språk har stått på vår agenda. Som alltid spanar vi på allt som har att göra med barn och unga och möjligheterna till att få vara sig själva. Vi ser en större öppenhet från aktörer från olika sektorer att ge sig in i komplexa frågor med målet att skapa bättre förutsättningar i samhället.  

 • Vi pratade med flera unga på plats som uttryckte känslan av att de inte har en tydlig röst i viktiga diskussioner och i synnerhet beslutsfattande. För att skapa trygghet och bättre förutsättningar för barn och unga behöver vuxna engagera sig ännu mer, att lyssna och vara närvarande är avgörande.  
 • Förändring upplevs ofta som skrämmande. För att kunna bemöta de utmaningar som följer med vår digitala värld, behöver gränsöverskridande samverkan ske – med fokus på barnrättsperspektivet och barn och ungas egna önskemål. Ett av våra värdeord är “samlande kraft” och vi känner oss upplyfta över att få se och vara en del av flera sådana sammanhang.  
 • Vi lämnar Almedalsveckan 2023 med framtidshopp, med fokus på ungas förmåga och kapacitet. Ihop med Google hade vi ett rundabordssamtal med representanter från ungdoms- och elevorganisationer. Att få ta del av deras perspektiv i frågor om trygghet på nätet tycker vi, utan tvekan, var höjdpunkten på hela Almedalsveckan.  

  Vi medverkade i flera panelsamtal och det här är våra highlights:  

  “Det toxiska språket bland barn och unga i spelvärlden” 

  Panelsamtal organiserat av Sverok – Spelkulturförbundet. Unga utsätts för toxiskt språk online. Normerna kring hur det är okej att uttrycka sig och kommunicera med andra på nätet har ändrat på sig. Språkkulturen blir hårdare och unga blir utsatta för mer diskriminering och nätmobbning. 

  Medverkande: 
  Essi Alho, Verksamhetsansvari, Prinsparetsstiftelse 
  Sara Hauge, Generalsekreterare, Sverok 

  “Allt du är rädd för, allt unga gör online. Hur skapar vi en trygg miljö i digitala spel för barn?” 

  Panelsamtal organiserat av Sverok – Spelkulturförbundet. Majoriteten av alla unga spelar spel, ofta helt utan insyn från vuxenvärlden. Vilken typ av spel spelar de? Hur spelar de? Vad möts de av i dessa spel? Här möter barn och unga olika utmaningar som kan vara svåra att hantera utan stöd, exempelvis rasism, sexism och andra typer av diskriminering. 

  Medverkande: 
  Anna Liljeblad, Samspel, Sverok 
  Essi Alho, Prins Carl Philips och Prinsessan Sofias Stiftelse 
  Frida Warg, Friends 
  Mags Hyttsten Sundberg, Female Legends 
  Klara Stenkvist, Sverok 

  “Vad är sant eller falskt när informationsflödet är större än någonsin?” 

  Hur ger vi alla en röst och skyddar det demokratiska samtalet i en tid då informationsflödet är större än någonsin? Vilka möjligheter och utmaningar bjuder våra förändrade vanor på – för samtalsklimatet, nyhetsförmedlingen och demokratin? 

  Medverkande: 
  Emanuel Karlsten, Moderator 
  Sara Övreby, Google 
  Andrea Liebman, Myndigheten för psykologiskt försvar 
  Julia Agha, Alkompis 
  Joseph Bergan, YouTube 
  Evin Incir, Socialdemokraterna 
  Kim Waller, Prinsparets Stiftelse 

  ”Hur kan vi göra frågan om trygghet på nätet en ännu mer prioriterad fråga – i ljuset av den snabba teknologiska utvecklingen?” 

  Rundabordssamtal tillsammans med ungdoms- och elevorganisationer, Google och Prinsparets Stiftelse.  
  I rundabordssamtalet ämnar vi dyka ner i frågor som exempelvis “AI och etik”, “ungas demokratiska röst i det digitala landskapet” och “hur teknologin kan nyttjas för att bygga ett mer inkluderande och tryggare samhälle”. 

  Medverkande:  
  Kim Waller, Prinsparets Stiftelseex 
  Sara Övreby, Google 
  Essi Alho, Prinsparets Stiftelse 
  Joseph Bergan, Google  
  Elias Fjellander, RFSL ungdom 
  Titus Fridell, SACO 
  Noura Berrouba, LSU 
  Vidar Ekman, Elevernas Riksförbund 
  Alva Hellstrand, Sveriges Elevkårer 
  Alice Landerholm, MUF 
  Charlie Arby, Sveriges Elevråd 
  Rasmus Elfström, Centerpartiet