Seminarium i riksdagen med temat: Hur kan vi säkerställa barn och ungas rätt till en likvärdig utbildning utifrån de egna förutsättningarna? 

Fredag 8 december. Tidigare i veckan arrangerade vi tillsammans med riksdagsgrupperna för Moderaterna, Liberalerna och Centerpartiet ett seminarium på temat: Hur kan vi säkerställa barn och ungas rätt till en likvärdig utbildning utifrån de egna förutsättningarna? Seminariet ägde rum i Andrakammarsalen i riksdagen.  

Prinsparets Stiftelse arbetar aktivt med frågan om dyslexi, bland annat genom att vara en samlade kraft och skapa utrymme för diskussioner och samtal som rör barn och unga. Syftet med seminariet var att bidra till ett ökat kunskapsläge samt en nyanserad bild av dyslexi. Ett par olika teman diskuterades under panelsamtalen för att skapa en förståelse för vad som krävs för att alla elever ska få bättre förutsättningar i skolan, inte minst elever med neurodivergens. Frågan är kanske mer aktuell än någonsin, inte minst med tanke på den färska PISA-studien som visar att matematik och läsförståelser nu är tillbaka på samma nivåer som år 2012, då Sverige uppnådde sina hittills sämsta resultat i dessa ämnesområden.  

– Alla människor är unika och lär sig och utvecklas på olika sätt. Dyslexi innebär att en tar till sig och förmedlar kunskap på ett sätt som skiljer sig från det som i samhället framstår som normativt. Det är en mänsklig rättighet som demokratisk medborgare att få tillgång till kunskap och information och få uttrycka sig på sitt unika sätt. Därför ville vi bjuda in ett antal experter för att diskutera frågan om rätten till likvärdig utbildning, säger Kim Waller, generalsekreterare på Prinsparets Stiftelse.  

Silvia Kakembo, byråchef Arena Opinion, agerade moderator och samtalen tog avstamp i följande tre frågeställningar: 

  • En nationell strategi för dyslexi, med fokus på skolfrågan. Hur säkerställer vi att det finns en jämlikhet och lika förutsättningar för alla barn i Sverige? 
  • Vikten av tidiga insatser – hur gör vi? 
  • Digitala verktyg som hjälpmedel – vilka möjligheter och utmaningar finns och hur implementeras de på bästa sätt? 

Introduktion med värdarna för seminariet  
Noria Manouchi (M) 
Fredrik Malm (L) 
Niels Paarup-Petersen (C) 
Kim Waller, generalsekreterare Prinsparets Stiftelse  

Keynote: Dyslexi – viktiga fakta från forskningen 
Kristiina Tammimies, docent i medicinsk genetik och forskargruppledare vid KIND, The Center of Neurodevelopmental Disorder at Karolinska institutet 

Panel 1: En nationell strategi för dyslexi, med fokus på skolfrågan. Hur säkerställer vi att det finns en jämlikhet och lika förutsättningar för alla barn i Sverige? 
Alva Hellstrand, andra vice ordförande, Sveriges Elevkårer 
Helene Kindstedt, kanslichef och rådgivare, Dyslexiförbundet 
Martina Hedenius, PhD, leg. logoped och universitetslektor vid Uppsala universitet 

Panel 2: Vikten av tidiga insatser – hur gör vi?  
Elisabeth Marx, speciallärare, handledare och föreläsare 
Inger Fridolfsson, speciallärare och redaktör för Svenska Dyslexiföreningen 
Ulrika Wolff, professor i pedagogik vid Göteborgs universitet 

Panel 3: Digitala verktyg som hjälpmedel – vilka möjligheter och utmaningar finns och hur implementeras de på bästa sätt? 
Annika Agélii Genlott, fil.dr, avdelningen för utbildning och arbetsmarknad, SKR 
Josefin Mellberg, rektor på Ängkärrsskolan 
Lilian Helgason, ordförande, Sveriges Elevråd 
Ulrika Jonson, lärare och enhetschef, utbildningskontoret i Södertälje kommun 

Key takeaways: 
– Vi behöver översätta forskningen till konkreta handlingar 
– Det ska inte spela någon roll var i landet du bor, alla har rätt till stöd och hjälp 
– Vi behöver kompetensförstärka lärare och involvera eleverna mer 

Medverkande, från vänster: Ulrika Jonson, Ulrika Wolff, Martina Hedenius, Helene Kindstedt, Annika Agélii Genlott, Elisabeth Marx, Kristiina Tammimies, Fredrik Malm (L), Kim Waller, Niels Paarup-Petersen (C), Noria Manouchi (M), Josefin Mellberg, Alva Hellstrand, Silvia Kakembo, Lilian Helgason, Inger Fridolfsson.

Tack till alla som medverkade!  

Fotograf: Sofie Selling