Rita- och skrivaövningar från Det stora äventyret

Det stora äventyret är ett läsfrämjande initiativ och metodspel som Prinsparets stiftelse har tagit fram med syftet att väcka nyfikenhet för bokstäver, ord och språk och för att bidra till ökad läslust hos barn och unga.

I spelet finns en rad övningar bland annat dessa rita- och skrivaövningar som man kan skriva ut och färglägga.