Prinsparets Stiftelse och Storytel släpper samtalsserie om dyslexi

Idag lanserar Prinsparets Stiftelse tillsammans med Storytel samtalsserien Älskade dyslexi. Samtalsserien är en förlängning av ljudboken med samma namn. Syftet är att sprida kunskap och nyansera bilden av dyslexi, samt skapa ökad förståelse och respekt för dyslektiker. I samtalsserien djupdyker skådespelaren och programledaren Eva Röse i ämnet dyslexi. Tillsammans med kända gäster och experter reder hon bland annat ut känslor, tankar och funderingar kring skolgång, självbild och föräldraskap.

En dyslexidiagnos kan vara både en stor lättnad och startskottet på en tuff period. Faktorer som ålder, skola och människorna omkring kan vara avgörande för om dyslexin upplevs som ett hinder eller en av många förmågor som gör en människa unik. I samtalsserien Älskade dyslexi pratar Eva Röse känslor, tankar och funderingar kring skolgång, självbild och föräldraskap med kompetenta gäster med olika perspektiv på dyslexi. Bland gästerna är Kristin Kaspersen, Filip Poon och Julia Dufvenius Wollter som själva är dyslektiker och som har stött på utmaningar och svårigheter i och med det. Medverkar gör även lärare, specialpedagoger och logopeder samt representanter från Skolverket, Specialpedagogiska myndigheten och Föräldraföreningen för dyslektiska barn.

”Jag har som förälder erfarenhet av dyslexins mörka och ljusa sidor och har haft min beskärda del av kampen med skola, omvärld, självkänsla och bokstäver. Det har varit helt fantastiskt att möta de här otroliga personerna i samtalsserien som kommer med så mycket kunskap, erfarenhet och enastående inspiration för människor i liknande sits som mig själv.” säger Eva Röse, programledare för samtalsserien Älskade dyslexi.

Älskade dyslexi lanseras exklusivt på Storytel den 24 september. Samtalsserien innehåller nio avsnitt och är en förlängning av ljudboken Älskade dyslexi som lanserades hösten 2020 och som fick många fina betyg i Storytels app. Ljudboken Älskade dyslexi nominerades bl.a. till Fakta-kategorien i Storytel Awards. Samarbetet mellan Prinsparets Stiftelse och Storytel syftar till att sprida kunskap om och nyansera bilden av dyslexi samt skapa ökad förståelse och respekt för alla med dyslexi.

”Vi blev överväldigade av det varma mottagandet ljudboken Älskade dyslexi fick och det känns fantastiskt att kunna presentera den här fortsättningen som efterfrågats. Bilden av dyslexi är i stor utsträckning enbart kopplad till utmaningar, när det i själva verket även kan innebära många styrkor. Vår vision är att alla barn och unga ska ha möjlighet att få vara sig själva och det kräver att samhället skapar förutsättningar för det. Med denna samtalsserie vill vi bidra till en mer nyanserad bild av dyslexi som möjliggör för en positiv utveckling, både på individ- och samhällsnivå” säger Kim Waller, generalsekreterare för Prinsparets Stiftelse.