Prinsparets Stiftelse och Microsoft Sverige har inlett ett partnerskap som sätter ljuset på dyslexifrågan.

Enligt en utredning från Skolverket har mellan sex och åtta procent av elever i grundskolan stora läs- och skrivsvårigheter. Därför kommer Microsoft och Prinsparets stiftelse också fokusera på att skapa en ökad förståelse för ämnet och på så sätt bidra till en mer likvärdig utbildning.

Filmen om Sam är ett exempel på en ung individ som tack vare stöttning från specialpedagoger och tekniska verktyg kan gå i en vanlig klass. Det finns många barn som inte får den hjälpen. De två första delkurserna i kampanjen Dyslexia Awareness, framtagen av den globala välgörenhetsorganisationen Made by Dyslexia, ger lärare kunskap och praktiska exempel på hur man kan skapa ett inkluderande klassrum för alla.

Lika viktigt som det är med tidig strukturerad lästräning är att elever med dyslexi får de anpassningar och stöd de enligt skollagen har rätt till.