Prinsparets Stiftelse och EY släpper rapporten Värdet av dyslexi

Prinsparets Stiftelse och rådgivnings- och revisionsföretaget EY släpper rapporten ”Värdet av dyslexi”, i syfte att förändra samhällets bild av dyslexi. Rapporten påvisar värdet av dyslexi på en föränderlig arbetsmarknad och beskriver bland annat hur det är att leva med dyslexi idag genom att skildra individers erfarenheter av dyslexi i utbildning och arbetsliv. Rapporten lyfter även rekommendationer åt utbildningsväsen och arbetsgivare om hur de bättre kan ta tillvara på dyslektikers styrkor. Rapporten är en version av den brittiska studien ”The Value of Dyslexia”. 

 
”Tillsammans med Prinsparets Stiftelse har vi valt att ta fram en svensk version av rapporten då vi vill öka förståelsen och respekten för alla med dyslexi. Stiftelsens arbete sammanfaller väl med vår vision om ett inkluderande och hållbart samhälle, och handlar om ett ämne som kanske inte alltid får de största rubrikerna.”, säger Daniel Brämhagen, ansvarig för hälso- och sjukvårdssektorn på EY Sverige. 

Mellan fem till åtta procent av den svenska befolkningen är dyslektiker. Ändå visar studien att kunskapen om dyslexi inom skolan är långt ifrån fullständig. Enligt Kim Waller, generalsekreterare på Prinsparets Stiftelse, är en huvudanledning att fokus ofta hamnar på begränsningar snarare än styrkor och förmågor.  

”Många är helt obekanta med de positiva aspekterna, och associerar fortfarande dyslexi enkom med inlärningssvårigheter. Vi vill ändra den bilden och istället belysa den enorma potential som uppemot en halv miljon svenskar har. Alla elever har rätt till likvärdig skolgång, och vid sidan av hjälpmedel är kunskap och förståelse A och O. Samhället bör därför i än högre utsträckning fokusera på styrkor som individer med dyslexi eller andra funktionsvariationer har. Det är först då vi på riktigt kan skapa ett inkluderande samhälle där allas kompetenser tillvaratas. Och det, det skapar mervärde för alla.”, säger Kim Waller, generalsekreterare på Prinsparets Stiftelse. 

I rapporten ”Värdet av dyslexi” lyfts fyra nyckelfaktorer för företag och organisationer som vill accelerera sitt inkluderingsarbete: 

– tillvarata kompetens 

– möjliggöra prestation 

– driva motivation 

– öka effektiviteten.