Prinsparets Stiftelse kraftsamlar i närvaro av skolministern, EY och Microsoft för alla barn och ungas möjlighet att vara sig själva

Idag, den 28 mars 2023, kraftsamlar Prinsparets Stiftelse för ökad inkludering av neurodivergenta i skola och arbetsliv. Under dagen anordnar Prinsparets Stiftelse ett seminarium för utvalda gäster, däribland H.K.H. Prins Carl Philip och skolminister Lotta Edholm. På seminariet presenteras rapporten Värdet av att vara sig själv, som rådgivnings- och revisionsföretaget EY har tagit fram tillsammans med Prinsparets Stiftelse. Rapporten visar tydligt på potentialen i en mer inkluderande skola och arbetsplats.

Idag, tisdag 28 mars, anordnar Prinsparets Stiftelse ett seminarium för utvalda gäster. Under seminariet kommer gästerna att få lyssna till två lösningsorienterade paneler med fokus på inkludering av neurodivergenta i skola och i arbetslivet. Bland panelisterna märks skolminister Lotta Edholm, Sveriges Lärares ordförande Johanna Jaara Åstrand, Spotify CHRO Katarina Berg och Elevernas riksförbund ordförande Maja Sjögren.

Under seminariet kommer även insikter från rapporten ”Värdet att få vara sig själv”, som Stiftelsen tagit fram tillsammans med EY, att presenteras. Enligt den samhällsekonomiska kalkyl ingår i rapporten, går vi som samhälle miste om närmare 67 miljarder kronor per år i uteblivna vinster när vi inte inkluderar alla, inte minst i unga människors potential.

Seminariet kommer att visas på SVT Forum fredag 31 mars.

Ta del av hela rapporten här.