Prinsparets Stiftelse blir förmånstagare för Nordea Ideell Aktiefond

Prinsparets Stiftelse fördjupar samarbetet med Nordea ytterligare och blir från och med den 15 augusti 2023 ny förmånstagare för Nordea Ideell Aktiefond.

”Vi är otroligt glada för att Nordea har valt Prinsparets Stiftelse som förmånstagare, vi båda arbetar aktivt för att bidra till en positiv samhällsutveckling. Att fördjupa samarbetet på det är sättet ger oss möjlighet att ännu tydligare fokusera på vårt uppdrag – att skapa förutsättningar för att alla barn och unga ska få vara sig själva”, säger Kim Waller, generalsekreterare på Prinsparets Stiftelse.

Medlen kommer användas i Stiftelsens verksamhet för att främja barn och ungas möjlighet att vara sig själva. Konkret sker detta genom projektet ”Det stora äventyret” som bidrar till ökad läslust bland barn och unga genom att skapa nyfikenhet för bokstäver, ord och språk. Med stödet från andelsägarna i Nordea Ideell Aktiefond kommer arbetet med projektet att breddas och intensifieras.

Första utdelningen oktober 2023

Maria Rengefors är fondchef på Nordea Sverige. Valet att göra Prinsparets Stiftelse till förmånstagare är i linje med Nordeas arbete för att ge barn och unga kunskaper som senare i livet gör det möjligt att förverkliga sina mål och drömmar.

”Nordea vill vara en positiv kraft i samhället där vi verkar och vårt samhällsengagemang har länge varit en naturlig del av vår verksamhet”, säger hon.

Nordea Ideell Aktiefond hade tidigare namnet Olympiafonden och sparandet fortsätter nu i Nordea Ideell Aktiefond.

”Jag vill rikta mig direkt till alla er som har valt att spara i Olympiafonden och vars sparande nu fortsätter i Nordea Ideell aktiefond och säga ett stort tack. Att ni valt att avstå en del av ert sparande har stärkt Sveriges olympier under många år. Nu hoppas jag att ni känner lika starkt för att bidra till att barn i hela Sverige får en ökad läslust och stärkt självförtroende”, säger Maria Rengefors.

Nordea Ideell Aktiefonds första utdelning sker i oktober 2023 och därefter kommer utbetalningar ske kvartalsvis.

Läs mer om fonden här Ideell Aktiefond | Nordea