Prince Carl Philip of Sweden and Princess Sofia, Duchess of Vaermland are visiting The Windward School in The Upper East Side, part of their 2-day trip to New York City, NY, USA on April 3, 2023. Photo by Charles Guerin/ABACAPRESS/ddp images

Prinsparet och Stiftelsen i New York på delegationsresa för att öka kunskapen om dyslexi

I början av april reste DD.KK.HH. Prins Carl Philip och Prinsessan Sofia tillsammans med Prinsparets Stiftelse till New York för att närvara vid World Dyslexia Assembly samt besöka Windward School för barn med dyslexi och inlärningssvårigheter. Prinsparets Stiftelse tillsammans med Stiftelsens partnerorganisation Microsoft arrangerade även ett rundabordssamtal den 4 april.

Prinsparet och Prinsparets Stiftelse besökte Windward School på Manhattan, för att ta del av skolans unika, forskningsbaserade pedagogik för lärande av barn med dyslexi och andra inlärningssvårigheter.

Den 3 april närvarade Prinsparet och Stiftelsen även vid World Dyslexia Assembly New York. Detta som del av uppföljningen av det dyslexisymposium som Stiftelsen arrangerade tillsammans med Made By Dyslexia i Stockholm den 27 april 2022.

Bild från World Dyslexia Assembly New York, samtal mellan Made By Dyslexias grundare, Kate Griggs och Richard Branson.

Från vänster: (bild 1) H.K.H. Prins Carl Philip, (bild 2) H.K.H. Prinsessan Beatrice, H.K.H. Prinsessan Sofia, (bild 3) Deirdre Quarnstrom, H.K.H. Prinsessan Sofia

Prinsparet fick också chansen att återse H.K.H. Prinsessan Beatrice, som närvarade vid förra årets symposium på Kungliga Slottet.

Prinsparets Stiftelse tillsammans med Stiftelsens partnerorganisation Microsoft arrangerade även ett rundabordssamtal den 4 april. Rundabordssamtalet genererade många insikter och intressanta diskussioner på ämnet ”Barns rätt till likvärdig utbildning

Från vänster till höger, bakre raden: Essi Alho, Charlotta Schlyter, Mia Forsäng, Camilla Mellander, H.K.H. Prins Carl Philip, H.K.H. Prinsessan Sofia, Kim Waller, Michael Jabbour, Mariama Sy, Tomas Frimmel. Från vänster till höger, främre raden: Åsa Zetterberg, Rebecca Benghiat, Deirdre Quarnstrom, Jenny Lay-Flurrie, Susanna Pollack, Richard Addison, Serena Sacks-Mandel

Foto: Ayano Hisa and Charles Guerin/Stella Pictures

Stiftelsen har sammanfattat samtalet i en one-pager (engelsk).