Värdet av att få vara sig själv

Tillsammans med EY har Prinsparets Stiftelse tagit fram rapporten Värdet av att få vara sig själv: Vilken potential finns i en mer inkluderande skola och arbetsplats? Tidigare har Stiftelsen och EY samarbetat med den svenska versionen av den brittiska rapporten Värdet av dyslexi , men med Värdet av att få vara sig själv har parterna tagit en bredare ansats och fokuserar på begreppet neurodiversitet, förstås fortfarande med ett särskilt på dyslexi som Stiftelsens hjärtefråga.

Rapporten har fått namnet “Värdet av att vara sig själv” just för att den så tydligt påvisar det både samhälleliga och individuella värdet av att skapa ett mer inkluderande samhälle, i både skola och arbetsliv. Den socioekonomiska kalkyl som rapporten innefattar visar på möjliga besparingar samt förlorade skatteintäkter motsvarande ett värde på 67 miljarder kronor per år.

Om rapporten, och värdet av att få vara sig själv, säger Stiftelsens generalsekreterare Kim Waller: ”Potentialen i att låta våra olikheter vara normen, och att skapa förutsättningar för alla med dyslexi eller någon annan form av neurodivergens att vara sig själva, är tydlig. En ökad inkludering av neurodivergenta är en framtidsinvestering för en föränderlig värld och för de utmaningar vi som samhälle står inför. Men, det är ännu viktigare en framtidsinvestering i barn och ungas hälsa och välmående.”

Värdet av att få vara sig själv lanserades den 28 mars 2023, i samband med det seminarium som Stiftelsen anordnade på Jernkontoret i Stockholm. Seminariet sändes i efterhand på SVT Forum, fredag den 31 mars.

Prinsparets Stiftelse har även tagit fram en svensk och en engelsk sammanfattning av rapporten Värdet av att få vara sig själv som du kan ladda ner här nedanför.