Nätet och demokratin

Brukar du dela med dig av dina åsikter i sociala medier? Källgranskar du inläggen du delar vidare i ditt flöde?

Det är två exempel på frågor som Wany Bahati, Arnaud Murengezi och Kevin Murengezi, även kända som Örjan, Bosse å Mange, ställer till högstadie- och gymnasieungdomar i två kortfilmer för Prinsparets Stiftelse. I filmerna, som handlar om kopplingen mellan sociala medier och demokrati, och som särskilt fokuserar på näthat och källkritik, medverkar även Myndigheten för psykologiskt försvar samt Polisens grupp mot demokratihotande brottslighet. Till filmerna, som finns på Stiftelsens skolplattform Lajka, hör ett lektionsmaterial med diskussionsfrågor med koppling till grund- och gymnasieskolans läroplaner.

Filmerna är framtagna i samarbete med Skandias stiftelse Idéer för livet. Idéer för livet är huvudpartner till Prinsparets Stiftelse och har sedan 2019 stöttat arbetet för en tryggare nätvardag.