Handbok för nätföräldrar

Handbok för nätföräldrar är ett initiativ från BRIS och Prins Carl Philips & Prinsessan Sofias Stiftelse. Boken syftar till att stötta dig som förälder att prata med ditt barn om tillvaron och vardagen på nätet. Faktum är att de flesta barn verkligen vill prata med en vuxen om vad som händer på nätet. Men många låter bli då de känner att vuxna inte förstår. Avståndet som uppstår mellan barn och föräldrar på grund av oförståelse för varandras beteenden och kunskaper, är det största hindret för samtal. Med Handbok för nätföräldrar vill vi ändra på det. När vi tog fram boken har vi tagit hjälp av de riktiga nätexperterna; barn och unga som använder nätet varje dag. De har delat med sig av klokheter och nätvardagligheter, berättat om saker de tycker är roliga och bra, och vad de gillar. Men också om det som är mindre bra och ibland även svårt och jobbigt. En sak har varit tydlig under hela arbetets gång, barn vill ha sina föräldrar närvarande. Även på nätet.

Handbok för nätföräldrar skickades ut till 120 000 föräldrar och vårdnadshavare vars barn fyller tio år under 2019. För dem som inte fick ett exemplar i brevlådan finns boken på svenska och engelska att ladda ner här.