Det stora äventyret

Metodspelet Det stora äventyret har skapats av Prinsparets
Stiftelse tillsammans med Dimh och med stöd av Vinnova.
Syftet med Det stora äventyret är att på ett lekfullt sätt bidra till
ökad läslust hos barn och unga, genom att skapa nyfikenhet
för bokstäver, ord och språk. Det stora äventyret har skapats
specifikt för barn som har dyslexi, men riktar sig till och kan
spelas av alla barn i förskoleklass och lågstadieålder.

I metodspelet Det stora äventyret får barnet bland
annat öva på att sortera varor, ljuda stavelser och
hitta ord. Metodspelet innebär även möjligheter att öva
på koncentrationen, följa instruktioner samt att lära sig mer om
dyslexi. Med Det stora äventyret vill Stiftelsen dessutom sprida
kunskap om och nyansera bilden av dyslexi, och bidra till ett
samhälle där våra olikheter ses som styrkor.

Lansering av det stora äventyret.

Tillsammans med H.K.H. Prins Carl Philip lanserade vi metodspelet med elever från årskurs 2a och 2b från Skytteholmsskolan. Eleverna fick testa metodspelet i miljöer tagna ur metodspelet.
Stort tack till Dimh för ett bra och givande samarbete. Tack även till Vinnova som finansierade satsningen. Vi vill även tacka Solna Folkets Hus som gjorde lanseringen möjlig. Men allra mest vill vi tacka eleverna på @skytteholmsskolan_solna som förgyllde dagen ❤
📸Jonas Borg/ Prinsparets stiftelse