Hälsa och demokrati på nätet i fokus när utbildningssajten Lajka nylanseras

Lajka är en kostnadsfri sajt med utbildningsmaterial om trygghet på nätet, framtagen av Prinsparets Stiftelse ihop med en rad experter inom områden som pedagogik och psykologi. Sajten riktar sig till främst till skolpersonal, vårdnadshavare och andra viktiga vuxna, men också till unga. Sedan starten år 2019 har Lajkas utbildningsmaterial använts i tusentals klassrum runtom i Sverige, och nu nylanseras Lajka med nytt material om kopplingen mellan hälsa och demokrati på nätet. Nytt material är också framtaget för de nya målgrupperna förskolan och skolledare. Sajten har också fått en ny design.

Prinsparets Stiftelse arbetar med visionen om att alla barn och unga ska ha möjlighet att vara sig själv, genom två fokusområden: trygghet på nätet och läs- och skrivglädje, och driver sedan flera år tillbaka utbildningssajten Lajka. På sajten finns utbildningsmaterial för hela skolans arbete med en tryggare nätvardag. Essi Alho, Verksamhetsansvarig på Prinsparets Stiftelse, har arbetat med Lajka sedan start och säger:

– Det finns mycket som är bra med nätet och sociala medier. Med tillgång till oändliga mängder information, möjligheten att lära känna och hålla kontakten med vänner och familj världen över har nätet potential att bidra till såväl hälsa och välmående som barn och ungas deltagande i det demokratiska samtalet. Samtidigt medför nätet och sociala medier arenor för hat, hot och andra former av otryggheter som istället riskerar att bidra till psykisk ohälsa. Barn och unga är särskilt utsatta, och många saknar den närvaro och guidning från viktiga vuxna som kan bidra med värdefulla perspektiv, stöd och råd i nätvardagen.

Tusentals skolor runtom i Sverige använder Lajkas lektionsmaterial
Lajka lanserades 2019 och sedan dess använder tusentals skolor runtom i Sverige utbildningsmaterial i klassrummen för att lyfta och diskutera frågor som rör trygghet på nätet, med fokus på näthat och utsatthet. På Lajka finns färdiga lektioner för olika åldrar ända upp till gymnasiet, och nytt för i år är material som riktar sig till förskolan. Lajka erbjuder även material för fritidshemmet, elevhälsan, skolledning och vårdnadshavare.

– Med Lajka kan hela skolan samordna och implementera systematiskt värdegrundsarbete och samtidigt arbeta förebyggande med trygghetsfrågor kopplat till nätet och psykisk hälsa, säger Essi Alho.

Framtaget med utgångspunkt i läroplanen och skollagen i tät dialog med lärare och elever
Lajka har tagits fram med utgångspunkt i läroplanen och skollagen med syfte att skapa förutsättningar för arbete med trygghet på nätet som del av värdegrunds- och antikränkningsarbetet i stort. Allt utbildningsmaterial är utvecklat i nära i dialog med flertalet lärare och elever på olika skolor. Framstående experter däribland Matilda Westerman, författare som skriver om bland annat demokrati och internet, Emelie Hahn, förstelärare på Gränbyskolan, Lotta Borg Skoglund, docent och överläkare i psykiatri och Daniel Leksell, med.kand och projektledare på Smart Psykiatri, har också varit involverade i att utveckla och verifiera material.  

– Det är väldigt viktigt för oss att utbildningsmaterialet vi tar fram är relevant för såväl pedagoger som elever och därför har vi en kontinuerlig dialog med olika experter, skolpersonal och elever men också vårdnadshavare för att fånga upp vilken typ av ämnen och frågor som materialet behöver täcka, säger Essi Alho.

I samband med nylanseringen av Lajka har högstadieelever och personal från skolor i Stockholm och Uppsala bjudits in till en dag fylld av inspiration och interaktiva övningar baserat på Lajkas utbildningsmaterial. Dessa är utvalda skolor som har varit med och utvecklat större delar på Lajka.

Tre nya moduler lanseras i september

  • Förskolemodulen är framtagen ihop med bl.a. förskollärare och förskolerektorer och innefattar material där barnen på ett lekfullt sätt får öva sig i källkritik på nätet.
  • Hälsomodulen ärframtagen ihop med Smart Psykiatri och innefattar material för elevhälsan, med fokus på kopplingen mellan hälsan och nätet.
  • Lagmodulen innefattar material och case om lag och rätt på nätet, för högstadiet och gymnasiet.

Lajka är kvalitetssäkrat av RISE
Under 2022 genomförde RISE, Research Institutes of Sweden, en kvalitetssäkring av Lajka där bl.a. Barnombudsmannen, Sveriges elevkårers och Elevernas riksförbunds deltog tillsammans med forskare och yrkesverksamma lärare och rektorer. De bidrog till förslag på förbättringar som nu resulterat i att Lajka utökats med ett förskolematerial (Förskolemodulen) samt mer material om lag och rätt (Lagmodulen).

Skandias stiftelse Idéer för livet en möjliggörande partner
Skandias stiftelse Idéer för livet är en långvarig och strategisk partner till Prinsparets stiftelse och har genom ett flerårigt strategiskt samarbete möjliggjort för den kvalitetssäkring som också ligger till grund för Lajkas nylansering. Christina Wahlström, ansvarig för metoder och partnerskap vid Idéer för livet säger:

– Vi är både stolta och glada över vårt djupa samarbete. Vi har varit med från start när Lajka sjösattes för första gången och det är fantastiskt att denna viktiga kunskap- och utbildningssajt utvecklas. Det är fint att vi numera samlar både expertis, lärare och elever på Lajka, så att vi gemensamt kan bidra till en positiv rörelse för att skapa en tryggare nätvardag.

Kika gärna in på Lajka! lajka.prinsparetsstiftelse.se