Anna Wikland, Sverigechef på Google och Kim Waller, Generalsekreterare på Prinsparets Stiftelse

Google Sverige och Prinsparets Stiftelse inleder samarbete för att öka barn och ungas trygghet på nätet

Google Sverige och Prinsparets Stiftelse inledde under våren 2023 ett samarbete med syftet att gemensamt verka för att barn och unga ska få en tryggare tillvaro på nätet utifrån sina perspektiv. Samarbetet innefattar att tillsammans jobba med utbildande och kunskapshöjande insatser så att barn och unga upptäcker och utforskar  internet på ett mer säkert sätt. 

Vill göra internet till en tryggare plats för barn och unga

Statistik från Internetstiftelsens rapport Svenskar och internet 2022 visar på en fördubbling av andelen unga som utsatts för näthat jämfört med föregående år. Det är en oroande utveckling. Prinsparets Stiftelse och Google Sverige gemensamma insatser syftar till att bidra i arbetet med att göra internet till en tryggare plats för barn och unga. Under Järvaveckan medverkade Google och Prinsparets Stiftelse ihop för att prata med unga på plats och lyfta frågan om deras liv på nätet.

– Prinsparets Stiftelse jobbar med förebyggande insatser för att främja en medmänsklig och trygg nätvardag för barn och unga. Vi vill kroka arm med Google och fortsätta att utveckla initiativ, verktyg och hjälpmedel för unga, så att de kan få en trygghet på nätet, säger Kim Waller, generalsekreterare på Prinsparets Stiftelse.

Att motverka hat och kränkande kommentarer på internet och att jobba för att stärka kunskapsnivån bland barn och unga kring hur man blir en trygg internetanvändare är ett viktigt fokusområde för Google. För att få ut det mesta av internet måste barn vara beredda att fatta smarta beslut. Genom plattformen “Be Internet Awesome”  får unga på ett lekfullt sätt lära sig hur de ska tänka och agera i den digitala världen. 

– Internet är en fantastisk plats där barn och unga kan ta till sig ny kunskap, finna gemenskap och utvecklas som individer – men en förutsättning för detta är att man känner sig trygg när man vistas där. Därför känns det fantastiskt att kunna samarbeta med en organisation som Prinsparets Stiftelse som har så mycket erfarenhet och kunskap på det här området, säger Anna Wikland, Sverigechef på Google.  

Google och Prinsparets Stiftelse på Almedalen
Under Almedalsveckan gör Google och Prinsparets Stiftelse att ett par event ihop: 

Fredag 30 juni 

Rundabordssamtal. Representanter från ungdoms- och elevorganisationer är inbjudna till ett slutet Rundabordssamtal för att diskutera ”Hur kan vi göra frågan om trygghet på nätet en ännu mer prioriterad fråga – i ljuset av den snabba teknologiska utvecklingen?”. 

Panelsamtal. Generalsekreterare för Prinsparets stiftelse Kim Waller är inbjuden för att diskutera vad som är sant eller falskt när informationsflödet är större än någonsin på Googles yta vid Hästgatan 1 – i hjärtat av Visby. Medverkande i panelen är Kim Waller, Generalsekreterare på Prinsparets Stiftelse, Joseph Bergan, ansvarig för Media Company & Society Partnerships på YouTube, Andrea Liebman – Senior analytiker på Myndigheten för psykologiskt försvar och Julia Agha, CEO på AIkompis. Samtalet modereras av Emanuel Karlsten.

För mer information
Andrea Lewis Åkerman, Kommunikationschef, Google Sverige andrealewis@google.com                              Rosalin Örnefalk, Kommunikationsansvarig, Prinsparets Stiftelse rosalin.ornefalk@kungligastiftelser.se 

Om Google
Googles vision är att organisera världens information och göra den tillgänglig för alla. Genom produkter och plattformar som Sök, Maps, Gmail, Android, Google Play, Google Cloud, Chrome och YouTube spelar Google en betydelsefull roll i miljarder människors dagliga liv och har blivit ett av de mest kända företagen i världen. Google är ett dotterbolag till Alphabet Inc.

Om Prinsparets Stiftelse
Prins Carl Philips och Prinsessan Sofias Stiftelse bildades i samband med Prinsparets bröllop i juni 2015. Stiftelsens vision är att alla barn och unga ska ha möjlighet att vara sig själva. Stiftelsens uppdrag är att främja en tryggare nätvardag för barn och unga samt ökad respekt och förståelse för alla med dyslexi.