Fullspäckade dagar när Prinsparets Stiftelse bjöd in 170 elever till Lästältet och arrangerade flera samtal om läsning på Bokmässan

Prinsparets Stiftelse medverkade på Bokmässan i Göteborg för första gången. Under mässans första två dagar, 28-29 september, var Prinsparet Stiftelse och deras läsfrämjande initiativ och metodspel Det stora äventyret på plats i Lästältet på Bokmässans nya barnområde, som invigdes av H.K.H. Prins Carl Philip på Lilla scenen.

Fotograf: Henric Uhrbom

Prinsen har ett stort engagemang i frågor som rör att läsa och skriva, bland annat genom Prinsparets Stiftelses arbete med att öka respekt och förståelse för personer med dyslexi.

– Det är fantastiskt att Bokmässan satsar mer på barn och unga och möjliggör för en plats som öppnar upp för olika typer av samtal som ger nya perspektiv om läsning. Vi är övertygade om att oavsett om vi läser med ögonen, öronen eller med fingrarna, öppnar läsningen dörren till en värld av kreativitet och information som formar och omformar oss, säger Kim Waller, generalsekreterare på Prinsparets Stiftelse.


Stiftelsen bjöd in skolklasser och lärare till läsfrämjande aktiviteter och övningar från metodspelet Det stora äventyret, med målet om att öka läsglädje bland barn och unga

Det stora äventyret är ett metodspel där barn kan göra olika läs- och skrivövningar. Spelet har skapats specifikt för barn med dyslexi, en av Stiftelsens hjärtefrågor, men riktar sig till alla barn i förskoleklass och lågstadieålder. Spelet är utvecklat tillsammans med barn som har varit med från idé till framtagande av innehåll.

Stiftelsen arrangerade en föreläsning om ”Läs- och skrivglädje och trygghet på nätet ”
Essi Alho, verksamhetschef på Prinsparets Stiftelse, berättade om Stiftelsens arbete för barn och ung. Entreprenörerna Wilma Emanuelsson och Lee Johannisson, båda grundare av iTrack Reading, medverkade också i panelsamtalet och berättade om innovativa hjälpmedel för läsning.  

Stiftelsen arrangerade också ett panelsamtal om ”Trygghet på nätet – i skolan och överallt i våra liv”. Emelie Hahn, förstelärare på Gränbyskolan i årskurs 6-9, hade ett samtal med Essi Alho om samarbetet mellan Stiftelsen och skolan i framtagandet av material till utbildningssajten Lajka.

Essi Alho, verksamhetschef på Prinsparets Stiftelse, deltog i Egmont Storyhouses panelsamtal om serier och dyslexi och pratade bland annat om att det finns mycket forskning om dyslexi som vi måste ta vara på och implementera, samtidigt som vi behöver kunskapssprida mer och bryta stigmat om dyslexi.

I Lästältet kunde också vem som helst komma förbi för att testa eye tracking och utforska möjligheterna tekniken kan göra för läsning. Entreprenörerna och grundarna av iTrack Reading Wilma Emanuelsson och Lee Johannisson fanns på plats för att berätta och visa hur verktyget fungerar.

Fotograf: Henric Urhbom

Ihop med Stiftelsens samarbetspartner Nordea arrangerades en frukost med panelsamtal i Lästältet, för att lyfta frågan om hur vi skapar bättre förutsättningar för neurodivigenta barn och vuxna. I panelen deltog Åsa Billme Nilsson, chef för Nordeas jämställdhets- och inkluderingsarbete och Kim Waller, generalsekreterare på Prinsparets Stiftelse och samtalet modererades av Essi Alho, verksamhetschef på Prinsparets Stiftelse. Åsa Billme Nilsson pratade bland annat om hur värdefullt det är att få lära sig att räkna, skriva och läsa för att senare i livet förverkliga sina drömmar. Kim Waller lyfte att alla ska känna sig trygga och kunna vara sig själv när de närmar sig läsandet. Nordea och Prinsparets Stiftelse har ett långsiktigt strategiskt partnerskap och Prinsparets Stiftelse är sedan i år ny förmånstagare till Nordea Ideell Aktiefond.