Är dyslexi enbart ett problem? – Prins Carl Philips och Prinsessan Sofias Stiftelse

Du är här:

Blogg

|

Är dyslexi enbart ett problem?

Är dyslexi enbart ett problem?

Dyslexi betyder svårigheter med ord. Och ja, har man dyslexi är hjärnan kopplad på ett annat sätt vilket innebär utmaningar med att läsa och skriva. Men innebär dessa kopplingar enbart problem?

Nej det verkar inte så. Intressant forskning från bland annat Oxford University visar att dessa kopplingar medför många styrkor och fördelar. Bland annat har många dyslektiker en ypperlig förmåga att urskilja mönster i stora mängder information. Forskning visar även att dyslektiker är mycket duktiga på att se och förstå sammanhang och på att tänka tredimensionellt.

Vi på Stiftelsen tycker att vi måste prata om dessa styrkor också. Givetvis utan att för den sakens skull negligera utmaningarna med dyslexi. Men om vi endast problematiserar kring dyslexi blir bilden onödigt dyster och för personer med dyslexi finns risken att man enbart identifierar sig med sina svårigheter.

På jakt efter dyslexistyrkor

För att ta reda på vilka dyslexistyrkor som finns där ute bad vi Dyslexialands* medborgare att skicka sin dyslexistyrka till oss på Stiftelsen. Vi fick in många svar med lika många dyslexistyrkor. Styrkorna sammanfattades på en styrkeaffisch och här är resultatet. En riktigt fin affisch som visar att dyslexi är så mycket mer än bara läs-och skrivsvårigheter.

 

Ha en fin dag!

Sofia Ewerlöf, Verksamhetschef

 

*Dyslexialand är ett fiktivt land där vi lyfter fakta och frågor om dyslexi. Landet har en egen flagga och nationalsång som heter Skriver i Granit (finns på spotify). Landet startade i samband med kampanjen Vi är Dyslexialand. Medborgare blir man genom att följa Dyslexialands Facebooksida.