Vad säger polisen? – Prins Carl Philips och Prinsessan Sofias Stiftelse

 

 Polisen, Pelle Wecksell

 

  • Spara bevis. Se till att spara mejl, chattar, bilder och annat du fått om du ska göra en anmälan! Polisen behöver så mycket dokumentation som möjligt när saken ska utredas.

 

  • Gör polisanmälan.Utan polisanmälan händer ingenting från rättsväsendets sida.

 

  • Agera snabbt. Att vänta med att polisanmäla i den här typen av ärenden gör det svårt för Polisen att agera, It-spår försvinner snabbt!

 

  • Du behöver inte veta namnet på det brott du blivit utsatt för. Det är inte din sak att bestämma vilket brott det rör sig om, det ska Polisen sköta. Även om det inte är ett brott kan det vara viktigt för Polisen att få veta om obehagliga saker som sker på nätet, det kan vara pusselbiten som fattas för att hitta förövare i andra ärenden.

 

  • Du är inte ensam. Ta stöd av kompisar, föräldrar, lärare, andra vuxna när det händer något obehagligt på nätet.

 

 

Polisen Pelle Wecksell