Vad säger Barn- och elevombudet? – Prins Carl Philips och Prinsessan Sofias Stiftelse
  • En gång är en gång för mycket. Om du blir illa behandlad eller mobbad ska du alltid prata med någon vuxen på skolan. Om det känns svårt kan du prata med dina föräldrar eller någon annan vuxen, så att de pratar med skolan. Skolan måste göra allt den kan för att hjälpa dig direkt. Det spelar ingen roll om det bara har hänt en enda gång. Det är jätteviktigt att du känner dig trygg och mår bra i skolan.

 

  • Skolan måste hjälpa dig. Alla former av mobbning som har koppling till skolan måste utredas. Det spelar ingen roll om det har hänt på skolan eller på fritiden. Om andra i din skola skriver taskiga saker på sociala medier har skolan ett ansvar. Det är alltid skolans jobb att se till att det slutar.

 

  • Om du ändå inte får hjälp. Om skolan inte hjälper dig kan du göra en anmälan till oss. Om du vill göra en anmälan till Skolinspektionen och Barn- och elevombudet kan det vara bra att be en vuxen om hjälp. Om vi tycker att skolan har brutit mot reglerna kan vi kräva att skolan agerar, så att mobbningen inte fortsätter

 

  • Mobbning i skolan och på nätet händer ofta ihop. Vi vet att många som blir mobbade på skoltid också blir utsatta för kränkande kommentarer på nätet. Det är därför viktigt att skolan förstår sitt ansvar och har kunskap om vilka sociala medier som eleverna använder. Det handlar inte om att bevaka vad eleverna gör, utan att försöka skapa ett tillitsfullt klimat där elever vågar berätta om vad som händer på nätet.

 

Barn- och elevombudet Caroline Dyrefors Grufman