Jag lånar ut min röst

Barn och unga har rätt att höras och bli tagna på allvar. Under #jaglånarutminröst lyfter kända och okända personer berättelser från barn och ungas nätvardag. Genom att visa hur verkligheten ser ut tar vi ett första steg mot ett schysstare och tryggare internet.