Frågor och svar – Prins Carl Philips och Prinsessan Sofias Stiftelse

Vad är #viberättar?

#viberättar är en kampanj som riktar sig till barn och unga som blivit utsatta för något på nätet som inte känns okej. På Stiftelsens sajt finns möjlighet att anonymt berätta sin historia. Genom att ta del av andras berättelser kan man även hitta styrka i att inte vara ensam. På sajten finns information om vilka rättigheter man har om något inträffar på nätet, var och hur man kan få hjälp och vad man bör tänka på om man väljer att exempelvis anmäla. Efter kampanjens slut kommer berättelserna att sammanställas i en rapport tillsammans med konkreta förslag på hur samhällets olika delar kan bidra till ett schysstare och tryggare internet.

Vad är målet med kampanjen?

Målet är att uppmuntra barn och unga  att berätta om, och bryta tystnadskulturen kring näthat. Många lider i det dolda och pratar sällan eller aldrig om svåra saker som sker i nätvardagen.  När man inte berättar om svåra saker och/eller olika typer av kränkningar som man upplever i sin nätvardag, blir ämnet tabubelagt och många känner sig ensamma i denna typ av utsatthet.

Med kampanjen vill vi också bidra till förändring på samhällsnivå genom att synliggöra den utsatthet många barn och unga upplever i sin nätvardag. Vi vill uppmuntra samhället till diskussion samt till att hitta gemensamma lösningar för hur vi tillsammans kan ta ansvar och bidra till ett tryggare och schysstare internet.

Hur länge pågår kampanjen och vad kommer att hända?

Kampanjen startar i juni 2018 och kommer att fortgå under ca. ett års tid. Sajten #viberättar kommer att ligga uppe under hela kampanjtiden för de barn och unga som vill dela sina erfarenheter. Vi kommer även att genomföra ett större antal aktiviteter som belyser problematiken med utsatthet på nätet utifrån olika vinklar och kompetenser.  Efter kampanjens slut kommer berättelserna att sammanställas i en rapport tillsammans med konkreta förslag på hur samhällets olika delar kan bidra till ett schysstare och tryggare internet.

Varför har Stiftelsen startat kampanjen?

Barn och unga har inte alltid möjlighet att komma till tals och ofta pratar vi om dem, istället för med dem. Stiftelsens utgångspunkt i allt arbete är att barn och ungas röster är viktiga och skall tas på allvar.  Med #viberättar skapar vi en plattform där barn och unga anonymt får berätta om upplevelser på nätet som inte känns okej. De berättelser som kommer in till Stiftelsen blir ett sätt för oss att förmedla vidare viktiga delar av barn och ungas nätvardag.  Vi kommer även använda berättelserna som underlag till att skapa incitament för samhällets olika aktörer att ta gemensamma krafttag i arbetet med att skapa ett tryggare och schysstare internet.

 Varför riktar vi oss till personer i åldernsgrupperna 8-20 år?

#viberättar riktar sig till Stiftelsen målgrupp, dvs barn och unga i åldrarna 8-20 år. Inom denna ålderskategori är internet och sociala medier användandet högt och forum för att prata eller berätta om utsatthet på nätet är inte lika tillgängliga som för exempelvis vuxna. Vi bedömer att barn under 8 år inte berörs av näthatsproblematiken i samma utsträckning som äldre barn, även om det förekommer att mindre barn råkar ut för skadliga och obehagliga händelser på nätet.

Vilka samarbetar vi med?

Inför kampanjstart har vi samarbetat med en bredd av olika experter i syfte att skapa ett helhetsperspektiv gällande utmaningar och lösningar i kontexten av barn och ungas utsatthet på nätet. Vi har bland annat arbetat med barn- och elevombudet, polisen, en barnadvokat, samt  legitimerade psykologer med bl.a. inriktning psykisk ohälsa hos barn och unga. Vi förmedlar även kontakten till organisationerna BRIS, Tjejzonen och Under Kevlaret, som bland annat erbjuder samtalsstöd till barn och unga. För att kunna skapa en tryggare nätvardag på riktigt tror vi att samarbete är nyckeln till framgång och att vi  tillsammans kan förändra och förbättra barn och ungas nätvardag.

Om Prins Carl Philips och Prinsessan Sofias Stiftelse

Prins Carl Philip och Prinsessan Sofia grundade Stiftelsen i samband med Prinsparets bröllop 2015. Stiftelsens uppdrag är att skapa en schysstare och tryggare nätvardag för barn och unga samt att höja respekt och förståelse för personer med dyslexi. Stiftelsen vision är att alla barn och unga ska ha möjlighet att vara sig själva.