Bakgrund

Sedan stiftelsen grundades för fem år sedan har man arbetat för att alla barn och unga ska kunna vara sig själva. Detta görs inom två verksamhetsområden: Tryggare nätvardag och Ökad respekt och förståelse för personer med dyslexi.

Ett av de tidiga projekten för en tryggare nätvardag är #viberättar. Ett initiativ som låter barn och unga anonymt dela med sig av vittnesmål om vad som sker online. Dessa vittesmål har legat till grund för flera av stiftelsens projekt, och bidrog bland annat till en rapport som släpptes 2019. I rapporten analyseras berättelserna av ett antal experter, bland barnpsykolog, polis och jurist.

Dessa berättelser ligger också till grund för denna dokumentära teaterföreställning som nu produceras tillsammans med Teater Fryshuset. Tack vare de öppenhjärtiga berättelserna kan vi ge en unik inblick i de ungas nätvardag och erbjuda nya insikter och tankemönster för hur vi vidgar normen för vad som är OK online, och hur vi som vuxna kan stötta våra barn och unga när de stöter på problem eller har frågor om saker de upplever i sin uppkopplade vardag.

Andra projekt för en tryggare nätvardag

Handbok för nätföräldrar
#nejtillnäthat
Lajka

Röster om föreställningen

”Världens bästa och starkaste föreställning jag sett!” – Elev, åk 9

”Tycker skådespelarna var jätte duktiga och passionerade, de förtjänar väldigt mycket cred.” Elev, åk 9

”Jag tyckte att den var fantastiskt.” Elev, åk 9