Submission [ID: 2121] – 2019-04-26

När jag var cirka 7 år så blev jag utsatt för övergrepp från min halvbror många gånger.