Submission [ID: 2094] – 2019-04-24

Jag gick hem till dem. Slog tillbaka, försvarade mig med alla medel och allt detta tack vare en person som lärde så många barn och unga att självförsvar är INTE att likställas med mobbare.