Submission [ID: 1899] – 2018-11-28

När jag började 7an på en helt ny skola började helvetet. Varje dag kom äldre lever fram till mig. Gav mig pengar och sa att jag skulle suga av dom. Jag var bara 13 år och rädd. Jag kommer ihåg att jag nästan varje dag sprang hem från skolan och grät.