Submission [ID: 1862] – 2018-11-24

Jag kommer hem nästan varje dag med ett nytt blåmärke på olika ställen på kroppen.