Submission [ID: 1660] – 2018-10-02

Mina vänner ignorerar mig och jag har ångest över skolan varje dag. Jag har ingen vän att prata med