Submission [ID: 1544] – 2018-06-11

De som jag trodde att var mina vänner var inte det. De andra började hänga mycket och laddade upp bilder på varandra, och hade chattar men jag var inte med. När jag berättade att jag mådde dåligt brydde de sig, men de gick två dagar och samma som hade fortsatt fortsatte ennu… Mår ennu dåligt