Stiftelsen prövar projektidéer hos dyslexiexperter

Ett av Stiftelsens arbetsområden är att sprida information om, och motverka mobbning på grund av dyslexi.

Inom Stiftelsen bubblar det av idéer för hur det arbetet kan gå till. Men lika viktigt är att kontinuerligt förankra och pröva idéerna hos personer med gedigen kunskap, förståelse och erfarenhet av att jobba med dyslexifrågan. I måndags hade Stiftelsen sitt första möte med expertrådet inom dyslexi. Mötet gav oss möjlighet att presentera och diskutera våra framtida projekt. Vi fick värdefull input och inspiration som vi kommer ha stor nytta av i vårt fortsatta arbete inom området. Stort tack för er hjälp, nu kör vi!

Fakta expertråden

Stiftelsen har två expertråd knutna till sin verksamhet, ett inom dyslexi och ett inom en tryggare nätvardag. Stiftelsen träffar respektive expertråd 2 gånger per år i syfte att få input, tips och råd inför nya projekt och i det löpande arbetet. Susanna Cederquist är en del av expertrådet (syns inte med på bilden).