SETT-mässan 2019 – Co-create and educate – Prins Carl Philips och Prinsessan Sofias Stiftelse

Du är här:

Blogg

|

SETT-mässan 2019 – Co-create and educate

SETT-mässan 2019 – Co-create and educate

Felicia och Essi tar del av det senaste inom digitalt lärande.

I tisdags besökte vi SETT-mässan som i år hade temat “co-create and educate”. Vi fick ta del av flertal spännande föreläsningar och nya digitala uppfinningar som underlättar för lärandet i skolan. En gemensam utmaning för pedagoger och lärare är att skapa motivation hos elever, varför och hur ska man lära sig? På mässan fanns det många olika svar.

Karin Källander och Camilla Liljedahl, specialpedagoger på Skoldatateket, pratade om den viktiga innebörden i kollegialt lärande för att den digitala utvecklingen ska landa rätt i klassrummen. Dessutom uppmuntrade dem till användning av olika digitala verktyg. Bland annat talsyntes som underlättar vid läsinlärning, VR-glasögon som gör det möjligt att uppleva hur verkligheten ser ut för personer med andra förutsättningar och brusreducerande hörlurar som skapar bättre förutsättningar för koncentration. Budskapet med föreläsningen var att ingen ska behöva fråga om stöd det ska bara finnas tillgängligt.

En annan föreläsning hölls av grundskolläraren Madeleine Lidberg och studie- och yrkesvägledaren Jenny Norberg Randowo som startat projektet “Viktigt på riktigt”. Projektet handlar om att skapa förståelse för vad som är viktigt för elever och för att sedan kunna höja elevers motivation. Elever måste uppleva meningsfullhet i undervisningen för att skapa motivation. Självkännedom och arbetslivskunskap är därför de viktigaste komponenterna.

“Om eleven kan se ett samband mellan en skoluppgift och världen utanför skolan kommer dess inre motivation att påverkas i positiv riktning”.

Exempel på motivationshöjande insats i undervisningen är att bjuda in personer från arbetslivet att hålla föreläsningar och samtala med eleverna, göra studiebesök hos företag och koppla till olika skoluppgifter eller låta elever samarbeta med företag på olika sätt. Denna typ av undervisning tillåter inte bara elever att finna motivation utan även intresse för olika yrken som underlättar vid vidare val av studier. Slutligen lyssnade vi på Skolverkets föreläsning som berättade om digitaliseringen av Nationella proven som ska ske 2022. Detta innebär att alla skolor måste ha nödvändig teknik och digital kompetens för kunna genomföra proven digitalt. Syftet med digitaliseringen är att skapa enklare hantering, mindre administrativt arbete för lärare och minskad spridningsrisk av proven. Dessutom förutsätter provet ökad användbarhet och tillgänglighet för elever med funktionsnedsättning (eller som vi väljer att kalla det; funktionsvariation) genom tekniskalösningar, något vi på Prinsparets stiftelse anser är jättebra.

Gå in på skolverkets hemsida för att läsa mer om digitaliseringen av Nationella proven:

https://www.skolverket.se/om-oss/organisation-och-verksamhet/skolverkets-prioriterade-omraden/digitalisering/digitala-nationella-prov/digitalisering-av-de-nationella-proven

Det är så roligt att se hur den digitala utvecklingen skapar förutsättningar för att alla människor ska ha möjlighet att lära sig på sitt sätt och att så många aktörer är med och gör det möjligt. Vi tackar SETT-mässan för detta år och önskar alla medverkande till den pedagogiska utvecklingen stort lycka till!

Trevlig dag från oss på Prinsparets stiftelse