Så gör du om du blir utsatt

Att bli utsatt för hat eller mobbning på nätet är lika illa som att bli utsatt i verkliga livet. Ofta kan följderna till och med bli värre, eftersom det som skrivs på nätet kan nå så många, och därför få allvarliga konsekvenser. Det är lätt att känna sig extra utsatt när mobbarna kommer åt en överallt,  till och med i sitt eget hem. Här kommer några tips på vad du kan göra ifall du eller någon du känner blivit utsatt.

Ur lagens synvinkel kan näthatet vara brottsligt. Exempelvis om man blir utsatt för hot, sexuella ofredanden eller förtal, det vill säga att någon sprider kränkande och lögnaktiga uppgifter om någon annan. Men allt näthat är inte brottsligt, hur obehagligt det än är för den drabbade. På polisens hemsida kan du läsa mer om vad som är brottsligt på nätet. Polisanmäl alltid nätmobbning som är brottslig, och spara allt som kan utgöra bevismaterial.

Skolans ansvar

Blir du utsatt för nätmobbning av elever i skolan kontaktar du rektorn. Även om mobbningen sker utanför skoltid är skolan ansvarig att ta itu med saken. Det är dessutom väldigt vanligt att mobbning som sker på nätet också pågår utanför nätet.

Om skolan inte gör tillräckligt för att mobbningen ska upphöra kan du anmäla detta till Barn och elevombudet som arbetar på Skolinspektionen.  Om mobbningen innehåller kränkningar som har att göra med etnisk tillhörighet, kön, sexuell läggning eller funktionsnedsättning kan du också få hjälp av Diskrimineringsombudsmannen.

Få styrka av andra

Att bli kränkt, uthängd eller till och med hotad, är en allvarlig kris för de flesta. Det är aldrig bra att bära på detta själv, så försök hitta någon att prata med. Stöd från föräldrar och andra anhöriga är förstås jättebra, men kanske behöver du även prata med någon utanför familjen? Då kan du vända sig till skolkuratorn, eller till kuratorer på ungdomsmottagningen. På BRIS, barnens rätt i samhället, finns också möjligheten att båda ringa, mejla eller chatta med en kurator:

Och kom ihåg, den som är taskig är den som gör fel!

Är du vuxen och vill veta mer om vad unga göra på nätet? Lyssna då på vår podcast Jakten på likes