#viberättar

I kölvattnet av Metoo blev det tydligt att barn och ungas röster föll mellan stolarna, inte minst när det gäller berättelser om utsatthet i nätvardagen. Stiftelsen startade därför initiativet Vi berättar där barn och unga anonymt kan lämna sin berättelse om självupplevd utsatthet på nätet. Hittills har drygt 100 personer skickat in sin berättelse till oss. Berättelserna återger en tuff nätvardag med olika typer av utsatthet. Allt från utfrysning i klasschatten till rena hot och trakasserier. Berättelserna öppnar ett fönster till barn och ungas nätvardag och vi använder berättelserna som utgångspunkt i flera av våra fortsatta projekt. Vill du läsa mer om projektet eller vill du berätta din historia? Varmt välkommen till #viberättar.