#viberättar – en rapport om näthat, dess konsekvenser och lösningar

#viberättar är stiftelsens initiativ dit barn och unga anonymt kan berätta om självupplevd utsatthet på nätet. Genom projektet fick Stiftelsen in dryga hundratalet berättelser som vittnar om olika typer av utsatthet, allt från utanförskap till grova hot och trakasserier. I #viberättar, en rapport om näthat dess konsekvenser och lösningar, analyseras berättelserna av några av Sveriges främsta nätvardagsexperter. Experternas skiftande och breda expertis låter analysera berättelserna från många olika perspektiv. Läsaren får därför en mångfacetterad och nyanserad bild av hur mobbning, hat och hot på nätet påverkar både individen men även samhället i stort. Likväl som rapporten lyfter de utmaningar vi står inför bjuder den även på handfasta och konkreta lösningar på hur vi kan skapa ett tryggare och schysstare internet redan idag, i morgon och på längre sikt.

Rapporten skickas ut till berörda myndigheter, företag och organisationer. Sugen på att läsa du också? Var så god, rapporten finns att ladda ner här.