Lajkas Föräldrasajt

I december 2020 lanserade Prinsparets Stiftelse och Tele2 en plattform för att stödja föräldrar i deras relation till barns liv på nätet – Lajkas Föräldrasajt.

Tele2s rapport Barn och unga på nätet 2020 visar att mer än vartannat barn har upplevt något läskigt på nätet, samtidigt som många föräldrar uppger att de vet för lite om sina barns digitala liv. Det var med den insikten som Tele2 och Prinsparets Stiftelse bestämde sig för att inleda ett samarbete för att tillsammans hitta sätt att långsiktigt stärka barns trygghet online.

Till Lajkas föräldrasajt kan föräldrar vända sig för att hitta svar på allt ifrån hur man kan prata med sitt barn om obehagliga saker på nätet, till information om hur man kan hantera skärmtid. Dessutom kan föräldrar testa sig i ett quiz, och fördjupa sig i de juridiska skyldigheterna och rättigheterna man har som förälder i relation till sina barns liv på nätet.