Kids reading a book

Ögonrörelser främjar tidig upptäckt av dyslexi

För en tid sedan deltog Stiftelsen i Marianne Bernadottes Centrums styrelsemöte. Det var ett spännande möte med inbjudna representanter från bland annat Optolexia, ett företag som hittat ett tydligt samband mellan ögonrörelser och dyslexi.

Syftet är att främja tidig upptäckt av dyslexi: Ju tidigare upptäckt och insatser, ju större chans att personen uppnår en helt vanlig läs-och skrivförmåga.

Upptäckten bygger på svensk forskning vid Marianne Bernadotte centrum och Karolinska institutet. I studierna får barnen läsa en text på en dataskärm. På skärmen sitter en monitor som registrerar barnets ögonrörelser. Ögonens rörelser har en direkt koppling till hur hjärnan registerar och bearbetar ord. Testet som endast tar två minuter ger en tydlig indikation på om barnet ligger i riskzonen för dyslexi.

En spännande verksamhet som vi kommer följa med stort intresse!