Samarbetspartners Svensk Elitfotboll

I vårt fortsatta arbete med #nejtillnäthat vill vi tillsammans med samarbetspartners som Facebook, Ingager, Sinch, Fotografiska och Svenska Elitfotboll skapa en rörelse för en tryggare nätvardag och tillsammans stå upp mot hot och hat på nätet. Vi på Prinsparets stiftelse är övertygade om att vi tillsammans kan bygga en rörelse som är starkare än hatet. Läs mer om en av våra samarbetspartner som har möjliggjort satsningen.

Föreningen Svensk Elitfotboll är en intresseorganisation för de 32 klubbarna i Allsvenskan och Superettan. Uppdraget är att driva utvecklingen av den nationella herrelitfotbollen.

Kopplat till Hållbarhet driver Svensk Elitfotboll verksamhet som lyfter fram klubbarnas samhällsengagemang. Var för sig och tillsammans tar klubbarna ett stort ansvar som får genomslag på samhället i stort. Engagemangen visar på ett tydligt sätt att klubbar tagit ansvar för sin omgivning och påverkan på samhället socialt, miljömässigt eller ekonomiskt. 2019 samlade vi alla elitfotbollsklubbars samhällsengagemang på fotbollochsamhallet.se 2020 släppte Svensk Elitfotboll en socioekonomisk rapport i samarbete med nationalekonom Ingvar Nilsson, Fotbollsplanen Mitt i Byn https://www.svenskelitfotboll.se/wp-content/uploads/2020/02/SEF-fotbollsplanen-mitt-i-byn1.pdf

Varför

Svensk Elitfotboll med dess 32 klubbar har en fantastisk möjlighet att kunna påverka människor i sina lokala närområden. Våra spelare är starka förebilder och våra klubbar är starka varumärken. Vi har en stor möjlighet att påverka i det lilla men även i det stora. Vi har utmaningar idag i vårt samhälle där vi kan vara en viktig spelare i att kunna påverka i en positiv riktning där hat och hot på nätet inte ska förekomma. 

Syfte

Genom Elitfotbollens kraft visa på vilka starka förebilder vi är. Vi vill och kan vara en viktig förändring till en tryggare och schysstare nätvardag. 

Bakgrund

Näthat är ett problem idag i vårt samhälle. Det är svårt att skydda sig mot hat och hot på nätet. Våra elitfotbollsklubbar är starka varumärken som kan verka som en positiv katalysator för att lyfta viktiga frågor. Våra klubbar har stor möjlighet att påverka och vara positiva förebilder i vårt samhälle och indirekt på nätet där många av våra supportrar följer oss. Vi vill vara en förändring till ett bättre klimat på nätet och för samhället i stort där vi framförallt verkar för en främjande miljö på sociala medier. Vi har även flera spelare samt ledare som idag lever med näthat och hot direkt kopplade till sig själva som individer. Något som vi aldrig kan acceptera. Tillsammans kan vi göra stor skillnad. Arbetet mot näthat möjliggörs tack vare vårt samarbete med vår huvudpartner Unibet.

Hur

Svensk Elitfotboll arbetar starkt med att motverka utanförskap och ett mer hälsosamt samhälle. Genom att skapa inkluderande aktiviteter där du är i centrum, där du är viktig, ser vi till att bidra till inkludering och delaktighet. Vi arbetar med att skapa berättelser för att påverka och beröra. Vi påverkar genom utbildning. När människor känner sig delaktiga och inkluderade bidrar det till ett innanförskap och ett starkt och mer fredligt  samhälle där vi mår mycket bättre. ”Agenda 2030 & Globala målen för hållbar utveckling, mål 3 & 16”

För mer information kontakta,

Beatrice Clarke, ansvarig för Hållbarhet & Samhällsengagemang Svensk Elitfotboll

070 246 32 88

Stort tack för ert engagemang!

//Prinsparets Stiftelse.